14 november: De voor- en nadelen van een transparante overheid

Lezingen

Iedereen kan bij de overheid een verzoek om overheidsinformatie indienen. Vooral journalisten maken hiervan veel gebruik, omdat zij daarmee de overheid kunnen controleren. Openbaarheid van overheidsinformatie is in het belang van de democratische rechtsstaat. Maar niet alles kan openbaar worden gemaakt, soms moet informatie geheim blijven, bijvoorbeeld met het oog op de staatsveiligheid. Daarom zijn in de Wet open overheid (WOO) uitzonderingsgronden opgenomen.
De WOO is op 1 mei 2022 in werking getreden. Op deze wet wordt veel kritiek geleverd. Journalisten klagen dat het te lang duurt voordat informatie openbaar wordt gemaakt en dat te veel informatie wordt weggelakt. Tegelijkertijd klagen veel ambtenaren dat er te veel en te omvangrijke verzoeken worden ingediend, waardoor ambtenaren niet toekomen aan hun ‘echte’ werk. Is het wel nodig dat de sms’jes van Rutte bewaard worden en kunnen worden opgevraagd?
Tijdens deze lezing zal Annemarie Drahmann ingaan op de voor- en nadelen van openbaarheid van overheidsinformatie en de knelpunten van de WOO.

Spreker: Annemarie Drahmann. Zij is universitair hoofddocent aan de afdeling staats- en bestuursrecht van de universiteit Leiden. Zij is gespecialiseerd in het algemeen bestuursrecht, met een bijzondere interesse voor de transparante overheid. Zo doet zij onderzoek naar de openbaarheid van overheidsinformatie en naar de gelijke kansen die overheden moeten bieden bij het verdelen van schaarse vergunningen en subsidies.
In 2015 is zij gepromoveerd op een proefschrift getiteld “Transparante en eerlijke verdeling van schaarse besluiten“.

Muziek:. JD&Co . Kees van Oosten en zijn maat Joost Donkersloot spelen een mix van hun eigen singer-songwriter-werk en bekende nummers.

Locatie : Scheltema, Marktsteeg 1 te Leiden.

Tijden: Muziek: 19.40 uur;
             Lezing: 20.00 – 20:45 uur;
             Pauze met muziek: 20:45-21:05;
             Discussie ca. 21.05;
             Einde ca. 22.00 uur.

De toegang is gratis. Aanmelden is niet nodig.

Op de avond kunnen foto’s of films gemaakt worden. Als je niet zichtbaar in beeld gebracht wilt worden, wordt je verzocht dat van te voren aan de organisatie melden.