Logo Science Café Leiden

Colofon / Disclaimer

Colofon

Aan de totstandkoming van deze website werkten mee:

Foto's: Het meerendeel van het beeldmateriaal is in eigendom van Stichting Science Café Leiden. Voor overig beeldmateriaal heeft Science Café Leiden haar uiterste best gedaan om de bronnen en rechthebbenden van al dat beeldmateriaal te achterhalen en de voorwaarden ten aanzien van het gebruik van beeldmateriaal overeen te komen. Soms lukt dit echter niet, doordat de verblijfplaats van één of meer van de rechthebbenden of erfgenamen niet kan worden achterhaald. Wanneer iemand meent enig recht te kunnen doen gelden op in deze website gepubliceerd beeldmateriaal, dan verzoeken wij dit te melden. Email ons.

Teksten: Stichting Science Café Leiden en DRCC

Concept en ontwerp: DRCC

Disclaimer

Bij de samenstelling van de inhoud van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Toch bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet geheel correct of verouderd is. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. De samenstellers houden zich aanbevolen voor alle aanvullende informatie die de inhoud van de website kan verbeteren. Email ons.

Science Café Leiden is niet verantwoordelijk voor hyperlinks vanaf deze website naar websites van derden. Een dergelijke hyperlink impliceert niet dat Science Café Leiden gelieerd is aan de desbetreffende organisatie, noch dat alle inhoud van de desbetreffende website wordt onderschreven. Science Café Leiden is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan uit het gebruik van gegevens van deze website.

Science Café Leiden behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website en de tekst van deze verklaring op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

Copyrights

Het is niet toegestaan zonder toestemming van rechthebbenden beeldmateriaal van deze website te (her)gebruiken voor andere doeleinden. Teksten mogen wél voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden worden gebruikt. Bij gebruik van informatie van de site dient Science Café Leiden duidelijk als bron te worden vermeld. De samenstellers stellen het op prijs op de hoogte te worden gesteld van links en verwijzingen naar sciencecafeleiden.nl. Email ons.

Email ons | ©2011 Science Café Leiden