Terugblik 2024

2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2006 t/m 2015

9 januari: Geneeskrachtige kruiden in de oudheid

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is alruin.png
Alruin in de codex neapolitanus transcriptie van “De materia medica” van de Griek Pedanius Dioscordis (geschreven tussen 50 en 70 AD)

Zonder planten zouden we niet kunnen bestaan: Zij zijn de bron van zuurstof en van ons voedsel, zowel direct voor de mens en als voor de dieren die wij eten; Zij zijn ook een bron van medicijnen, parfum en specerijen. Dat geldt voor allerlei typen planten, zowel kruiden, als ook struiken en bomen.
Al sinds mensenheugenis vormen planten een belangrijke bron van geneesmiddelen – ook tegenwoordig bevatten veel geneesmiddelen stoffen die oorspronkelijk door planten zijn ‘uitgevonden’. Uit de Griekse en Romeinse Oudheid zijn aardig wat geschreven bronnen beschikbaar, zoals de boeken van Theophrastus en Dioscorides. Ook in de Bijbel en Egyptische geschriften worden allerlei planten genoemd, waarvan het gebruik nog steeds wordt bestudeerd. Vaak zijn deze soorten in de eerste Europese kruidenboeken terug te vinden, en veel van dergelijke plantenproducten worden nog steeds gebruikt. Vanavond maken we een rondje om de Middellandse Zee, met speciale aandacht voor medicinale planten zoals de Alruin, Slaapbol, Roos, Dadelpalm, Mirre, Wierook en Silphium.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Gerda-van-Uffelen.jpg

Spreker: Gerda van Uffelen. Zij studeerde biologie in Leiden, met als specialisaties plantkunde, geologie, ecologie en microbiologie. Ze promoveerde op de ontwikkeling van varensporen en was van 1993 tot 2019 collectiebeheerder in de Leidse Hortus Botanicus. Ze bestudeert tegenwoordig de geschiedenis van het gebruik van planten in het algemeen en van die in de Hortus in het bijzonder.

Muziek: Pieter Pierrot met instrumentaal gitaarspel dat bijna klassiek klinkt

De sheets van deze lezing kunnen hier gedownload worden (let op, bijna 2 MB).

12 maart: Voorbij duurzame stroom: de volgende fase van de energietransitie

De energietransitie raakt op stoom en zal binnenkort een nieuwe fase ingaan. De elektriciteitsvoorziening is nu voor ongeveer de helft duurzaam en zal over een decennium grotendeels CO2-vrij zijn. Maar pas dan begint het echte werk: de verduurzaming van de overige 80% van de Nederlandse energieconsumptie die nu nog gebruik maakt van olieproducten, aardgas en kolen. Terwijl tot nu toe vooral meer duurzame stroom werd opgewekt, zullen in deze volgende fase nieuwe problemen moeten worden opgelost. Grootschalige energieopslag zal ontwikkeld moeten worden om perioden met onvoldoende aanbod van duurzame energie te overbruggen. De verwachting is dat waterstof hiervoor gebruikt zal kunnen worden, maar er is nog wel een aantal obstakels te overwinnen. Waterstof zou ook gebruikt kunnen worden voor toepassingen waarvoor elektriciteit niet geschikt is, zoals sommige industriële aanwendingen. Daarnaast kunnen andere energiebronnen een aanvullende rol spelen. Geothermie zou bijvoorbeeld in een belangrijk deel van de warmtevraag kunnen voorzien.
Deze ingrijpende verandering van het energiesysteem vraagt om een nieuwe wijze van aansturing. De snelle elektrificatie vereist vergaande coördinatie van de investeringen in duurzame energie, energienetwerken en waterstofinfrastructuur, waarbij de keuzes afgestemd moeten worden op de voorkeuren van energieverbruikers. Marktwerking blijft nuttig om de vele producenten en consumenten van energie te coördineren, maar tegelijkertijd bieden markten onvoldoende investeringsprikkels, zodat de overheid, door middel van subsidies, de ontwikkeling van een groot deel van de energie-infrastructuur direct zal moeten blijven aansturen.
In zijn lezing zal prof. De Vries deze ontwikkelingen beschrijven en ingaan op de maatschappelijke keuzes die voorliggen.

Spreker: Prof. Laurens de Vries is hoogleraar aan de Faculteit Techniek, Beleid en Management van de TU Delft. Hij is expert op het gebied van energiesystemen, met een focus op de (economische) inrichting en regulering van de sector. Zijn onderzoeksprojecten richten zich op onderwerpen zoals het ontwerp van een 100% duurzame elektriciteitsmarkt, het marktontwerp voor een energiesysteem op de Noordzee, de inrichting van Europese onbalansmarkten, energiesysteemintegratie op het distributieniveau en markten voor micro grids op basis van gelijkstroom. In zijn onderzoek heeft hij zich altijd gericht op de lange termijn en daarbij de link gelegd tussen beleid en wat er fysiek op of in de grond gebeurt.

Muziek: Willemine & Marcel. Zij spelen o.a. klassiekers uit het repertoire van Stevie Wonder.

De sheets van deze lezing kunnen hier gedownload worden (let op, bijna 6 MB).


9 april: Zeespiegelstijging en klimaatverandering

In Nederland is zeespiegelstijging een icoon van de maakbaarheid van de samenleving. Waterdeskundigen overtroeven elkaar jaarlijks in hoeveel zeespiegelstijging ze wel niet aan denken te kunnen. De getallen over wat we aankunnen gaan in de loop van de tijd snel omhoog met als voorlopig hoogtepunt de plannen die recentelijk door het kennisprogramma Zeespiegelstijging gelanceerd zijn. De wetenschappelijke inzichten over zeespiegelstijging en klimaatverandering laten echter een minder optimistisch beeld zien.
Niet alleen de onzekerheid in de voorspelling van de zeespiegelstijging is groot. Ook is het onzeker of voorgestelde maatregelen om te voorkomen dat een groot gedeelte van Nederland kopje-onder gaat daadwerkelijk voldoende effectief zijn en zelfs of de voorgestelde maatregelen überhaupt haalbaar zijn. Ook daarom blijft het noodzakelijk ons te richten op het zo veel mogelijk voorkomen van die zeespiegelstijging.
In deze lezing zal prof. van de Wal uitleggen waarom het nadenken over 5 meter zeespiegelstijging van beperkte waarde is.

Spreker: Prof. Roderik van de Wal. Hij is sinds 2019 hoogleraar klimaatverandering, in het bijzonder gespecialiseerd in zeespiegelverandering en kusteffecten. Hij is verbonden aan het Instituut voor Marien en Atmosferisch Onderzoek (IMAU) aan het Departement Fysische Geografie, beide van de Universiteit Utrecht. Hij onderzoekt daar de historische veranderingen in het klimaat en de ijskappen en het effect daarvan op de kusten. In 2019 heeft hij bijgedragen aan het IPCC rapport over de wereldwijde stijging van de zeespiegel.

Muziek: Beechcraft Bonanza, een rock-’n’-roll singer-songwriter uit Almere met zelfgeschreven nummers en covers geïnspireerd op jaren 50 rockabilly, blues, pop en country.