13 februari: De weg naar cybercriminaliteit

Lezingen

De weg naar cybercriminaliteit: de eerste stappen van jongeren in de wereld van cybercriminaliteit en online interventies daartegen.

Hoe komt iemand terecht in de cybercriminaliteit en welke ontwikkelingen doorlopen jonge cybercriminelen? Traditioneel gezien spelen offline sociale banden en offline criminele ontmoetingsplaatsen een belangrijke rol bij het tot stand komen van nieuwe criminele samenwerkingsverbanden. Tegenwoordig zorgt internet echter voor nieuwe manieren om sociale contacten op te doen en zijn er tal van criminele ontmoetingsplaatsen zowel op het zogenaamde dark web als op het clear web (het deel van internet dat iedereen via zoekmachines makkelijk kan bereiken). De vraag is in hoeverre cybercriminelen gebruik maken van de offline en online sociale contacten en criminele ontmoetingsplaatsen en wat de betekenis daarvan is voor de weg waarlangs nieuwe cybercriminelen zich ontwikkelen.
In deze presentatie zal eerst worden ingegaan op lopend onderzoek waarvoor jonge hackers zijn geïnterviewd. De eerste resultaten laten zien dat ‘Gaming, Google en YouTube’ belangrijk zijn voor de ontwikkeling van jonge hackers. Dat biedt ook perspectief voor nieuwe online interventies. Het tweede deel van de presentatie gaat over twee recent ontwikkelde interventies op Google en Instagram.

Spreker: Prof. Rutger Leukfeldt. Hij is sinds 2023 bijzondere hoogleraar Governing Cybercrime aan de Universiteit van Leiden. Daarnaast is hij directeur van het Centre of Expertise Cybersecurity van de Haagse Hogeschool. Het onderwijs en onderzoek van Leukfeldt richt zich op de human factor in cybercrime. Wie zijn daders, wat zijn hun werkwijzen? Hoe zien risicoprofielen van slachtoffers eruit? En hoe kunnen we de aanpak van cybercrime het beste inrichten?

Muziek: Rob Gravelotte. Hij speelt en zingt zowel eigen muziek als oude pop 60-70, oude jazz, stomp, blues, jazzballads, bossanova en samba.

Locatie : Scheltema, Marktsteeg 1 te Leiden.

Tijden: Muziek: 19.40 uur;
             Lezing: 20.00 – 20:45 uur;
             Pauze met muziek: 20:45-21:05;
             Discussie ca. 21.05;
             Einde ca. 22.00 uur.

De toegang is gratis. Aanmelden is niet nodig.

Op de avond kunnen foto’s of films gemaakt worden. Als je niet zichtbaar in beeld gebracht wilt worden, wordt je verzocht dat van te voren aan de organisatie melden.