12 maart: Voorbij duurzame stroom: de volgende fase van de energietransitie

De energietransitie raakt op stoom en zal binnenkort een nieuwe fase ingaan. De elektriciteitsvoorziening is nu voor ongeveer de helft duurzaam en zal over een decennium grotendeels CO2-vrij zijn. Maar pas dan begint het echte werk: de verduurzaming van de overige 80% van de Nederlandse energieconsumptie die nu nog gebruik maakt van olieproducten, aardgas en […]

Volledige tekst

9 april: Zeespiegelstijging en klimaatverandering

Nadere informatie volgt. Spreker: Prof. Roderik van de Wal. Hij is sinds 2019 hoogleraar klimaatverandering, in het bijzonder in zeespiegelverandering en kusteffecten bij het Instituut voor Marien en Atmosferisch Onderzoek (IMAU) en bij het Departement Fysische Geografie, beide aan de Universiteit Utrecht. Hij onderzoekt daar de historische veranderingen in het klimaat en de ijskappen, en […]

Volledige tekst

14 mei: Digitale Archeologie

Nadere informatie volgt. Spreker: Alex Brandsen Muziek: Dansorgel ‘De Cubaan’, brengt een prachtige, exotische muzikale reis, gekruid met Guaracha, Merengue, Bachata, Salsa, enzovoorts, daarbij o.m. gebruik makend van een draaiorgel: Locatie : Scheltema, Marktsteeg 1 te Leiden. Tijden: Muziek: 19.40 uur;             Lezing: 20.00 – 20:45 uur;             Pauze met muziek: 20:45-21:05;             Discussie ca. 21.05;             Einde ca. 22.00 uur. De toegang […]

Volledige tekst

13 februari: De weg naar cybercriminaliteit

De weg naar cybercriminaliteit: de eerste stappen van jongeren in de wereld van cybercriminaliteit en online interventies daartegen. Hoe komt iemand terecht in de cybercriminaliteit en welke ontwikkelingen doorlopen jonge cybercriminelen? Traditioneel gezien spelen offline sociale banden en offline criminele ontmoetingsplaatsen een belangrijke rol bij het tot stand komen van nieuwe criminele samenwerkingsverbanden. Tegenwoordig zorgt […]

Volledige tekst

12 december: Invloed van media op het concentratievermogen

Mails, appjes, banners, pushberichten, trending topics en kattenfilmpjes – het is tegenwoordig moeilijker dan ooit om je langer dan een paar minuten onafgebroken te concentreren. Is dat een probleem? Ja, want concentratie is onmisbaar om creatief en productief te kunnen werken. Tijd voor de wetenschap om met antwoorden te komen.Aandachtsexpert en cognitief psycholoog Stefan van […]

Volledige tekst

14 november: De voor- en nadelen van een transparante overheid

Iedereen kan bij de overheid een verzoek om overheidsinformatie indienen. Vooral journalisten maken hiervan veel gebruik, omdat zij daarmee de overheid kunnen controleren. Openbaarheid van overheidsinformatie is in het belang van de democratische rechtsstaat. Maar niet alles kan openbaar worden gemaakt, soms moet informatie geheim blijven, bijvoorbeeld met het oog op de staatsveiligheid. Daarom zijn […]

Volledige tekst

10 oktober: Kritieke materialen, energietransitie en geopolitiek: een complexe mix

Batterijen voor elektrische auto’s, cellen voor zonnepanelen, magneten voor windturbines, ze zijn niet aan te slepen. Dat geldt dus ook voor de zeldzame grondstoffen die daarvoor nodig zijn, zoals lithium, kobalt, neodymium en dysprosium. Die behoefte zorgt voor allerlei uitdagingen. Lukt het om die grondstoffen op een verantwoorde manier te winnen? Uit welke landen moeten […]

Volledige tekst

13 juni 2023: De James Webb-telescoop

De ontstaansgeschiedenis van sterrenstelsels is nog een mysterie, vooral door de beperkte waarnemingen van de beginperiode van het heelal (het vroege heelal). De nieuwe James Webb Space Telescope (JWST), met zijn grote spiegel en infrarode ogen, gaat hier eindelijk verandering in brengen. Omdat het licht van verre sterrenstelsels vele miljarden jaren nodig heeft om ons […]

Volledige tekst

11 april 2023: Woorden als Medicijn – Hoe het placebo-effect kan bijdragen aan betere zorg

Spreker: Andrea Evers, hoogleraar gezondheidspsychologie en wetenschappelijk directeur van het Instituut Psychologie aan de Universiteit Leiden. Van veel reguliere behandelingen weten we niet wat de werkzame ingrediënten zijn. Zo kan het effect van een placebopil even groot zijn als bijvoorbeeld een echte antidepressivum of een pijnstiller. De effecten van veel behandelingen in de gezondheidszorg worden […]

Volledige tekst

14 maart 2023: Relatie tussen (natuur)rampen en nationale gevoelens.

De negentiende eeuw was voor Nederland een eeuw vol rampen: explosies, stormvloeden, rivieroverstromingen vonden met enige regelmaat plaats. Deze rampen richtten telkens grote materiële schade aan en kostten tientallen, soms wel honderden mensen het leven. Toch leverde deze rampspoed ook iets anders op, namelijk gevoelens van nationale lotsverbondenheid. Voor zijn proefschrift bracht Fons Meijer de […]

Volledige tekst