11 juni: Van geen therapie naar gentherapie: genetische modificatie bij de mens

Lezingen
Transplantatie van genetisch gecorrigeerde stamcellen kan helpen het hart te repareren

De uitdrukking ‘Het zit hem in de genen’ of ‘Het zit haar in het DNA’ geeft meestal aan dat de eigenschap onlosmakelijk met dat individu verbonden is. Toch moeten deze uitdrukkingen binnenkort op de helling. We kunnen tegenwoordig in onze cellen het DNA, onze genen, aanpassen of repareren. Professor Rob Hoeben, verbonden aan het LUMC, houdt zich bezig met het ontwikkelen van veilige technieken om genen in cellen van ons lichaam aan te passen. Hij richt zich hierbij op aangeboren aandoeningen zoals spierziekten, op verworven kwalen zoals suikerziekte en hartaandoeningen en op stoornissen die het gevolg zijn van ongevallen zoals dwarslaesies. Rob Hoeben zal de huidig stand van zaken schetsen en ingaan op een aantal toekomst­verwachtingen.

Spreker: Prof. Rob Hoeben is hoogleraar Genoverdracht en verbonden aan het LUMC. Hij is werkzaam op het gebied van de gentherapie, waarbij hij zich richt op het ontwikkelen van virussen voor genoverdracht ten behoeve van gentherapie. Daarnaast onderzoekt hij virussen die in staat zijn kankercellen te infecteren en doden.

Muziek: Annette Vogel. Zij is singer-songwriter en brengt liedjes over de zoektocht naar de zin van het bestaan, waarheid en liefde.

Locatie : Scheltema, Marktsteeg 1 te Leiden.

Tijden: Muziek: 19.40 uur;
             Lezing: 20.00 – 20:45 uur;
             Pauze met muziek: 20:45-21:05;
             Discussie ca. 21.05;
             Einde ca. 22.00 uur.

De toegang is gratis. Aanmelden is niet nodig.

Op de avond kunnen foto’s of films gemaakt worden. Als je niet zichtbaar in beeld gebracht wilt worden, wordt je verzocht dat van te voren aan de organisatie melden.