12 maart: Voorbij duurzame stroom: de volgende fase van de energietransitie

Lezingen

De energietransitie raakt op stoom en zal binnenkort een nieuwe fase ingaan. De elektriciteitsvoorziening is nu voor ongeveer de helft duurzaam en zal over een decennium grotendeels CO2-vrij zijn. Maar pas dan begint het echte werk: de verduurzaming van de overige 80% van de Nederlandse energieconsumptie die nu nog gebruik maakt van olieproducten, aardgas en kolen. Terwijl tot nu toe vooral meer duurzame stroom werd opgewekt, zullen in deze volgende fase nieuwe problemen moeten worden opgelost. Grootschalige energieopslag zal ontwikkeld moeten worden om perioden met onvoldoende aanbod van duurzame energie te overbruggen. De verwachting is dat waterstof hiervoor gebruikt zal kunnen worden, maar er is nog wel een aantal obstakels te overwinnen. Waterstof zou ook gebruikt kunnen worden voor toepassingen waarvoor elektriciteit niet geschikt is, zoals sommige industriële aanwendingen. Daarnaast kunnen andere energiebronnen een aanvullende rol spelen. Geothermie zou bijvoorbeeld in een belangrijk deel van de warmtevraag kunnen voorzien.
Deze ingrijpende verandering van het energiesysteem vraagt om een nieuwe wijze van aansturing. De snelle elektrificatie vereist vergaande coördinatie van de investeringen in duurzame energie, energienetwerken en waterstofinfrastructuur, waarbij de keuzes afgestemd moeten worden op de voorkeuren van energieverbruikers. Marktwerking blijft nuttig om de vele producenten en consumenten van energie te coördineren, maar tegelijkertijd bieden markten onvoldoende investeringsprikkels, zodat de overheid, door middel van subsidies, de ontwikkeling van een groot deel van de energie-infrastructuur direct zal moeten blijven aansturen.
In zijn lezing zal prof. De Vries deze ontwikkelingen beschrijven en ingaan op de maatschappelijke keuzes die voorliggen.

Spreker: Prof. Laurens de Vries is hoogleraar aan de Faculteit Techniek, Beleid en Management van de TU Delft. Hij is expert op het gebied van energiesystemen, met een focus op de (economische) inrichting en regulering van de sector. Zijn onderzoeksprojecten richten zich op onderwerpen zoals het ontwerp van een 100% duurzame elektriciteitsmarkt, het marktontwerp voor een energiesysteem op de Noordzee, de inrichting van Europese onbalansmarkten, energiesysteemintegratie op het distributieniveau en markten voor micro grids op basis van gelijkstroom. In zijn onderzoek heeft hij zich altijd gericht op de lange termijn en daarbij de link gelegd tussen beleid en wat er fysiek op of in de grond gebeurt.

Muziek: Willemine & Marcel. Zij spelen o.a. klassiekers uit het repertoire van Stevie Wonder.

Locatie : Scheltema, Marktsteeg 1 te Leiden.

Tijden: Muziek: 19.40 uur;
             Lezing: 20.00 – 20:45 uur;
             Pauze met muziek: 20:45-21:05;
             Discussie ca. 21.05;
             Einde ca. 22.00 uur.

De toegang is gratis. Aanmelden is niet nodig.

Op de avond kunnen foto’s of films gemaakt worden. Als je niet zichtbaar in beeld gebracht wilt worden, wordt je verzocht dat van te voren aan de organisatie melden.