10 oktober: Kritieke materialen, energietransitie en geopolitiek: een complexe mix

Lezingen

Batterijen voor elektrische auto’s, cellen voor zonnepanelen, magneten voor windturbines, ze zijn niet aan te slepen. Dat geldt dus ook voor de zeldzame grondstoffen die daarvoor nodig zijn, zoals lithium, kobalt, neodymium en dysprosium. Die behoefte zorgt voor allerlei uitdagingen. Lukt het om die grondstoffen op een verantwoorde manier te winnen? Uit welke landen moeten we ze halen en hoe afhankelijk zijn we van die landen? Hoe slagen we erin deze grondstoffen te hergebruiken? Op deze vragen zal Prof. René Kleijn ons een antwoord proberen te geven.
Hierbij zal hij de verschillende methoden van metaalwinning bespreken. Zoals de mogelijkheid van recycling van de metalen, de mogelijkheid tot een (enigszins) verantwoordde winning in “bevriende” landen, de geopolitieke valkuilen en voetangels bij import uit derde landen en het delven van metalen uit de zeebodem. Bekeken zal worden hoe deze winningscapaciteit zich verhoudt tot de vraag naar dergelijke metalen in het kader van de energietransitie.

Spreker: Prof. René Kleijn. Hij is sinds 1 maart hoogleraar Toekomstbestendige Grondstofvoorziening, bij het Leids Centrum voor Milieuonderzoek (CML) van de Universiteit Leiden. Zijn onderzoeksinteresse ligt vooral op het terrein van de beperkingen van (kritieke) materialen en de betrouwbaarheid van hun aanvoerketens.

Muziek:. B2fab . B2FAB treedt solo op met piano en speelt rustige en dromerige popmuziek.

Locatie : Scheltema, Marktsteeg 1 te Leiden.

Tijden: Muziek: 19.40 uur;
             Lezing: 20.00 – 20:45 uur;
             Pauze met muziek: 20:45-21:05;
             Discussie ca. 21.05;
             Einde ca. 22.00 uur.

De toegang is gratis. Aanmelden is niet nodig.

Op de avond kunnen foto’s of films gemaakt worden. Als je niet zichtbaar in beeld gebracht wilt worden, wordt je verzocht dat van te voren aan de organisatie melden.