12 september 2023: Omgaan met droogte, ook in Nederland

Lezingen

Waar Nederland vroeger een land was van overstromingen, krijgen we nu steeds meer te maken met extreme droogte. Waarbij lange droge periodes afgewisseld worden met heftige buien die weer voor wateroverlast zorgen. In de afgelopen jaren hebben we meerdere ernstige droogtes gezien, met aanzienlijke gevolgen voor natuur en economie. Als Nederland moeten we ons voorbereiden op de droogtes van de toekomst, die niet alleen heftiger zullen zijn door klimaatverandering, maar ook andere uitdagingen met zich meebrengen omdat ons land steeds voller wordt. Hoe ziet de droogte van de toekomst eruit? Hoe kunnen we het water dat toch valt in de zomer zo goed mogelijk gebruiken? Welke keuzes moeten we maken om in de toekomst nog voldoende water te hebben? Dat zijn drie vragen die in deze lezing aan bod zullen komen, waarbij we gaan kijken naar de gevolgen van droogte en de mogelijke oplossingen op de korte en lange termijn.

Spreker: Niko Wanders is universitair docent Hydrologie aan de Universiteit van Utrecht. Hij onderzoekt hoe hydrologisch extreme situaties zoals droogte en overstromingen beter voorspeld kunnen worden. Hij kijkt daarbij wat de invloed is van klimaatverandering en hoe de negatieve gevolgen van hydrologische extremen kunnen worden beperkt.

Muziek: Vita & Ronald. Zij zijn een semi-akoestisch duo uit Hilversum met een repertoire dat het best valt te omschrijven als Americana. En dat in de breedste zin van het woord. Ze spelen country-, blues-, pop-, rock- en folksongs met een grote rol voor tweestemmige zang. Songs van o.a. The Everly Brothers, Merle Haggard, Elmore James, Creedence Clearwater Revival, The Rolling Stones, Bob Dylan en af en toe een eigen nummer.

Locatie : Scheltema, Marktsteeg 1 te Leiden.

Tijden: Muziek: 19.40 uur;
             Lezing: 20.00 – 20:45 uur;
             Pauze met muziek: 20:45-21:05;
             Discussie ca. 21.05;
             Einde ca. 22.00 uur.

De toegang is gratis. Aanmelden is niet nodig

Op de avond kunnen foto’s of films gemaakt worden. Als je niet zichtbaar in beeld gebracht wilt worden, wordt je verzocht dat van te voren aan de organisatie melden.