14 februari 2023: Duurzaam grondstoffengebruik

Lezingen

Urban mining (oftewel letterlijk stadsmijnbouw) heeft als doel om zoveel mogelijk grondstoffen én bouwmaterialen zo hoogwaardig mogelijk te hergebruiken. De stad kun je in feite beschouwen als een mijn, waarin grondstoffen en materialen zijn opgeslagen in allerlei producten en structuren. Naar die stedelijke mijn doet onze spreker van vanavond, prof. Ester Van der Voet veel onderzoek. We weten veel over de primaire winning en productie van grondstoffen en gebruiksartikelen, maar nog te weinig over de gebruiksfase en wat er daarna overblijft, en hoe we materialen kunnen terugwinnen en hergebruiken uit de restanten. Van der Voet ziet veel dat beter kan. Neem oude elektriciteitskabels in woonwijken. Die laten we liggen, terwijl we al dat koper ook opnieuw kunnen gebruiken. We moeten nu van de EU bijhouden hoeveel elektronisch afval we produceren. Recycling komt op gang. Een voorbeeld: Je kunt je oude telefoon inleveren bij Wecycle, al liggen er ook nog veel bij mensen in de la, zogenaamde winterslapende voorraden. Dit en meer zal aan bod komen tijdens een lezing die een klein aspect van een circulaire toekomst zal belichten.

Spreker: Ester van der Voet, hoogleraar duurzaam grondstofgebruik bij het Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden (CML, UL). Haar huidige activiteiten zijn voornamelijk gericht op circulaire economie en urban mining, met name scenario-ontwikkeling op verschillende schaalniveaus en het opbouwen van informatiesystemen ter ondersteuning van lokaal, nationaal en internationaal beleid inzake duurzaam gebruik van hulpbronnen.

Muziek: Vita & Ronald. Zij zijn een semi-akoestisch duo uit Hilversum met een repertoire dat het best valt te omschrijven als Americana. En dat in de breedste zin van het woord. Ze spelen country-, blues-, pop-, rock- en folksongs met een grote rol voor tweestemmige zang. Songs van o.a. The Everly Brothers, Merle Haggard, Elmore James, Creedence Clearwater Revival, The Rolling Stones, Bob Dylan en af en toe een eigen nummer.

Locatie : Scheltema, Marktsteeg 1 te Leiden.

Tijden: Muziek: 19.40 uur;
             Lezing: 20.00 – 20:45 uur;
             Pauze met muziek: 20:45-21:05;
             Discussie ca. 21.05;
             Einde ca. 22.00 uur.

De toegang is gratis. Aanmelden is niet nodig.