14 maart 2023: Relatie tussen (natuur)rampen en nationale gevoelens.

Lezingen
Gravure Kruitschipramp
Na de ramp met het kruitschip in Leiden (1807): Koning Lodewijk Napoleon bezoekt de slachtoffers op de rampplek.

De negentiende eeuw was voor Nederland een eeuw vol rampen: explosies, stormvloeden, rivieroverstromingen vonden met enige regelmaat plaats. Deze rampen richtten telkens grote materiële schade aan en kostten tientallen, soms wel honderden mensen het leven. Toch leverde deze rampspoed ook iets anders op, namelijk gevoelens van nationale lotsverbondenheid. Voor zijn proefschrift bracht Fons Meijer de manieren in kaart waarop negentiende-eeuwse Nederlanders tijdens grote rampen vorm en betekenis gaven aan nationale gevoelens. Hij betoogt dat er zelfs zoiets bestond als een specifiek soort rampennationalisme, dat ramp na ramp meebouwde aan het fundament waarop de natiestaat uiteindelijk stevig kon steunen. Tijdens zijn lezing in ons Science Café zal hij laten zien op welke manieren dit rampennationalisme in de praktijk werkte.

Spreker: Fons Meijer is in 2022 aan de Radboud Universiteit gepromoveerd op het proefschrift Verbonden door rampspoed. Rampen en natievorming in negentiende-eeuws Nederland. Vanaf maart 2023 is hij werkzaam bij het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis aan diezelfde universiteit.

Muziek: Willemine & Marcel. Zij spelen o.a. klassiekers uit het repertoire van Stevie Wonder.

Locatie : Scheltema, Marktsteeg 1 te Leiden.

Tijden: Muziek: 19.40 uur;
             Lezing: 20.00 – 20:45 uur;
             Pauze met muziek: 20:45-21:05;
             Discussie ca. 21.05;
             Einde ca. 22.00 uur.

De toegang is gratis. Aanmelden is niet nodig.