12 oktober 2021: Psychologie van economische beslissingen

met als spreker Prof. Wilco van Dijk, hoogleraar psychologische determinanten van economisch keuzegedrag aan de Leidse Universiteit.

Waarom mensen doen wat ze doen en hoe je dat (een beetje) kunt bijsturen

Op veel terreinen wordt er van ons als burgers meer en meer verwacht dat we zelf actieve keuzes maken. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat we altijd in staat zijn goede beslissingen te nemen, die gebaseerd zijn op de juiste overwegingen. Vaak maken we inderdaad keuzes die goed doordacht en weloverwogen zijn, maar minstens zo vaak nemen we minder goede beslissingen, omdat we ons laten leiden door onze emoties of onvoldoende – of zelfs verkeerd – gebruik maken van beschikbare informatie. Wilco van Dijk vertelt over de verschillende factoren die een belangrijke rol spelen bij hoe wij als mensen keuzes maken. Ook gaat hij in op hoe je inzichten uit de gedragswetenschappen (psychologie, gedragseconomie) kan toepassen om mensen te helpen keuzes te maken die hun welzijn verhogen.

Prof. dr. Wilco van Dijk is bijzonder hoogleraar Psychologische Determinanten van Economisch Keuzegedrag en Directeur van het Kenniscentrum Psychologie en Economische Gedrag.

Hij richt zich in zijn onderzoek op de combinatie van fundamenteel en toegepast onderzoek. Hij doet experimenteel laboratoriumonderzoek om meer te weten te komen over de onderliggende processen van menselijk gedrag. Maar hij ontwikkelt en test ook gedragsinterventies die als doel hebben de redzaamheid van mensen te verhogen.

Locatie : Scheltema, Marktsteeg 1 te Leiden. Toegang is Gratis.

Aanvang : Muziek: 19.40 uur; Lezing: 20.00 – 20:45 uur; Discussie ca. 21.05; Einde ca. 22.00 uur.

De toegang is gratis. Iedereen met een geldig coronatoegangsbewijs is welkom.

Muziek: B2FAB treed solo op met piano en speelt rustige en dromerige popmuziek.

Voor het bijwonen van onze SCL avond moet je een geldig coronatoegangsbewijs kunnen tonen. Heb je geen vaccinatiebewijs of herstelbewijs, laat je dan binnen 24 uur vóór aanvang van onze avond testen. Maak een afspraak via https://www.testenvoortoegang.org.

9 november 2021: Quantum Internet

Guus Avis van QuTech (TUD) zal ons inwijden in de geheimen van het Quantum internet.

Nadere informatie over deze avond volgt nog.

Locatie : Scheltema, Marktsteeg 1 te Leiden. Toegang is Gratis.

Aanvang : Muziek: 19.40 uur; Lezing: 20.00 – 20:45 uur; Discussie ca. 21.05; Einde ca. 22.00 uur.

Muziek: Mo-Ed et Chanson spelen een gevarieerd repertoire, van gevoelige singer-songwriter liedjes tot lekkere jazzy nummers.

Mogelijk worden i.v.m. de dan geldende Corona-maatregelen wel restricties gesteld aan de toegang of zal vooraf aanmelden verplicht zijn. Ook hierover zal nog nadere informatie gegeven worden.

14 september 2021: Warm aanbevolen: Over de warmtehuishouding van de mens

In september hopen wij weer van start te kunnen gaan met ons Science Café op onze vertrouwde locatie, bij Scheltema. Onze eerste spreker zal zijn

Prof. Hein Daanen, hoogleraar thermofysiologie aan de VUA.

Warm aanbevolen: Over de warmtehuishouding van de mens

De mens is net als andere zoogdieren en net als vogels een homeotherm wezen. Dat wil zeggen dat de lichaamstemperatuur in rust constant moet zijn om goed te kunnen functioneren, voor een mens rond de 37°C. Dat is een uitdaging in een wereld die temperaturen kent van -90°C tot +60°C. Het allerbelangrijkste om te overleven in thermische extremen is ons gedrag, maar ook fysiologisch kunnen we ons aanpassen. In de hitte verwijden we de bloedvaten in de huid om warmte af te geven en in de kou vernauwen we ze. Verder kunnen we ons in de hitte koelen door zweet te verdampen en in de kou extra warmte maken door rillen. Naast deze korte-termijn-reacties weten we dat het lichaam goed aan hitte kan acclimatiseren in de loop van twee weken, maar nauwelijks aan kou. In de presentatie worden de recente inzichten op een rij gezet en toepassingen in sport en arbeid besproken. Met name op de Olympische Spelen in Tokyo was het erg warm; Prof Daanen geeft inzicht in de methoden die toegepast zijn om ondanks de hitte toch goed te kunnen presteren.

Prof. Hein Daanen is hoogleraar inspanningsfysiologie aan de VUA. Hij doet onderzoek naar de invloed van warmte en koude op het functioneren van mensen.

Locatie : Scheltema, Marktsteeg 1 te Leiden.

Aanvang : Muziek: 19.40 uur; Lezing: 20.00 – 20:45 uur; Discussie ca. 21.05; Einde ca. 22.00 uur.

De toegang is gratis. Iedereen met een geldig coronatoegangsbewijs is welkom.

Muziek: Pieter Pierrot met instrumentaal gitaarspel dat bijna klassiek klinkt.

Voor het bijwonen van onze SCl avond moet je een geldig coronatoegangsbewijs kunnen tonen.
Heb je geen vaccinatiebewijs of herstelbewijs, laat je dan binnen 24 uur vóór aanvang van onze avond testen.
Maak een afspraak via https://www.testenvoortoegang.org.

AFGELAST: 13 oktober 2020: Kwantuminternet

De lezing van van Guus Avis (TU Delft) over het quantuminternet kan helaas in oktober geen doorgang vinden i.v.m. de Corona-epidemie en de beperkingen die hierdoor ontstaan voor onze Science café avond.

Wij hopen op een later tijdstip onder gunstigere omstandigheden alsnog deze lezing aan u te kunnen aanbieden.


Hieronder de informatie over de geannuleerde lezing:

Het kwantuminternet belooft het internet superveilig te maken, en opent de weg naar toepassingen die met het ‘klassieke’ internet onmogelijk zijn.

Een kwantumnetwerk maakt gebruik van de vreemde eigenschappen van de kwantummechanica, de natuurkundige theorie die de allerkleinste deeltjes (zoals elektronen) beschrijft. Zo kan informatie gecodeerd in zulke kleine deeltjes bijvoorbeeld niet gekopieerd worden, en kunnen twee deeltjes met elkaar ‘verstrengeld’ raken.

Tijdens deze lezing zal worden besproken wat een kwantumnetwerk precies doet, wat je eraan hebt, en welke uitdagingen de ontwikkeling van een wereldwijd kwantuminternet in de weg staan.

Spreker: Guus Avis is promotieonderzoeker bij QuTech, een samenwerking tussen de TU Delft en TNO voor onderzoek naar kwantumcomputers.

8 september 2020: Psychedelica als medicatie voor psychische klachten

In september hopen wij ons Science Café weer live te kunnen houden op onze vertrouwde locatie, bij Scheltema. Onze avond op 8 september heeft ons op 12 mei afgelaste programma.

De sheets van de lezingen van deze avond kun je hier downloaden

Let op:

  • I.v.m. de Corona-epidemie is het noodzakelijk dat u bij de ingang uw naam en contactgegevens aangeeft. Blijf alstublieft thuis als uw klachten heeft die kunnen wijzen op corona.
  • Het maximaal aantal aanwezigen is beperkter dan anders, ca. 55 personen. Bij meer belangstelling zullen wij helaas de laatkomers moeten weigeren.
  • Tijdens de avond is het niet toegestaan onnodig rond te lopen of de stoelen te verplaatsen.
  • Natuurlijk kan men naar de wc en kunnen er drankjes besteld worden aan de bar, maar niet iedereen mag tegelijk naar de bar lopen. Probeer dit alstublieft gefaseerd te doen zodat er geen stormloop ontstaat tijdens de pauze.
  • Deze avond is onder het voorbehoud dat de Coronamaatregelen op 8 september niet zodanig zijn aangescherpt dat een live Science café avond niet toegestaan is.

Psychedelica als behandeling voor psychiatrische klachten

Onderzoek en off-label behandeling bij het LUMC

Psychedelica zijn middelen die het bewustzijn en de waarneming tijdelijk kunnen veranderen. Deze middelen zijn vooral bekend omdat ze vaak recreatief worden gebruikt. Een aantal van deze stoffen kan echter potentieel ook als medicatie voor psychiatrische klachten worden toegepast. De Food en Drug-Administration in de VS heeft enkele van deze middelen in combinatie met psychologische ondersteuning zelfs als “breakthrough therapy” gelabeld. Dit geeft aan dat er verwacht wordt dat deze middelen veel beter zullen werken dan de medicaties die nu op de markt beschikbaar zijn.

Het psychedelicum psilocybine, het actieve bestanddeel in paddo’s, heeft een sterke werking op het bewustzijn en de waarneming en roept een intense ervaring (trip) op. Het middel kan visioenen opwekken, nieuwe inzichten opleveren en helpen schadelijke gedachtenpatronen te doorbreken. Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) doet onder leiding van professor Nic van der Wee mee aan een grote internationale studie naar psilocybine-therapie als behandeling voor therapieresistente depressie.

Het middel ketamine valt ook onder de psychedelica. Het wordt veel gebruikt als partydrug en is voor medisch gebruik geregistreerd als een narcosemiddel. Naast een pijnverminderend effect is uit onderzoek gebleken dat ketamine bij sommige patiënten ook voor een snelle en sterke verbetering van de stemming kan zorgen. Gebruik van een medicijn voor een andere toepassing dan waarvoor het medicijn geregistreerd is wordt ‘off-label gebruik’ genoemd. Bij het LUMC kunnen patiënten met een therapieresistente depressie onder strenge voorwaarden in aanmerking komen voor een off-label behandeling met ketamine, onder leiding van psychiater Martijn van Noorden.

MDMA, ook voornamelijk bekend als partydrug, lijkt in combinatie met psychologische ondersteuning veelbelovende effecten te kunnen hebben op verschillende psychiatrische klachten. De onderzoeksgroep van prof. dr. kol. Eric Vermetten doet onderzoek naar de mogelijkheden van MDMA-geassisteerde psychotherapie voor het behandelen van Post-Traumatische Stress Stoornis bij oorlogsveteranen.

Tijdens dit Science Café zullen korte presentaties worden gegeven over de lokale onderzoeken en behandelingen met psilocybine (Nic van der Wee), ketamine (Martijn van Noorden) en MDMA (Tijmen Bostoen en Erwin Krediet).

Sprekers:

Prof. Nic van der Wee is hoogleraar Psychiatrie, speciaal gericht op de Biologische Psychiatrie. Hij is is wetenschappelijk coördinator van de Europese onderzoeksnetwerken van het European College of Neuropsychopharmacology.

Martijn van Noorden werkt als psychiater aan de behandeling van patiënten met therapieresistente stemmingsstoornissen en somatische comorbiditeit. Ook is hij geïnteresseerd in de effecten van party-drugs, in het bijzonder het GHB-onthoudingssyndroom.

Tijmen Bostoen doet als psychiater promotieonderzoek naar het toepassen van MDMA in combinatie met psychotherapie bij traumaverwerking.

Erwin Krediet is als promovendus verbonden aan het LUMC en als psycholoog/onderzoeker aan ARQ Centrum’45. Zijn onderzoek richt zich op de effectiviteit en mogelijke werkingsmechanismen van psychedelica-ondersteunde psychotherapie bij de behandeling van PTSS.

Alle vier de sprekers zijn verbonden aan het LUMC.


Locatie : Scheltema, Marktsteeg 1 te Leiden. Toegang is Gratis.

Aanvang : Muziek: 19.40 uur; Lezing: 20.00 – 20:45 uur; Discussie ca. 21.05; Einde ca. 22.00 uur.

Muziek: B2FAB, Electronic Dream Pop, altijd met een twist.

Toegang gratis. Je hoeft je niet van te voren aan te melden voor deze lezing. De capaciteit van de zaal is i.v.m. de Corona-richtlijnen beperkt, daarom geldt wel vol is vol.

9 juni 2020: Kunstmatige Fotosynthese

Het is helaas nog niet mogelijk om een live Science café te houden bij Scheltema. Daarom gaan we onze Science Café lezing van juni online brengen. We hopen dat het in september weer mogelijk zal zijn voor jullie een echt Science Café te organiseren met ook live muziek en een geopende bar.

Op 9 juni zal professor Huub de Groot voor ons online komen spreken over de mogelijkheden om de fotosynthese na te bootsen en te gebruiken zowel als alternatieve energiebron als ook voor de productie van chemicaliën.

Je kunt je hier aanmelden voor deze lezing. Na aanmelding zal je op maandag 8 juni* de link gestuurd worden waarmee je toegang kunt krijgen tot de lezing. De lezing start op dinsdag 9 juni om 20:00. Vanaf 19:45 zal mogelijk zijn om in te loggen bij de lezing.
Voor de lezing maken we gebruik van het webinar platform van zoho.com. Het lezing wordt afgespeeld in je browser. Hiervoor hoeft geen software geïnstalleerd te worden.

* Je kunt je tot het begin van de lezing nog aanmelden. Bij aanmelding na 8 juni wordt de link je kort voor de lezing toegestuurd.

KUNSTMATIGE FOTOSYNTHESE

Het doel van kunstmatige fotosynthese (The artificial leaf) is om met behulp van biomimicry en nanotechnologie duurzame brandstoffen en chemische grondstoffen te fabriceren uit water en atmosferische CO2 met zonlicht als enige energiebron. Hiermee overbruggen we de technologie-gap tussen de natuurlijke fotosynthese die biobrandstoffen levert en de fotovoltaische systemen die elektriciteit opwekken. Dit zal een belangrijke stap zijn in de strijd tegen klimaatverandering.
Kunstmatige fotosynthese richt zich op de ontwikkeling van nieuwe kwantum-technologieën om zonne-energie te oogsten en de zonlicht naar chemische produkten waardeketen te verbeteren voor het voeden van een wereldwijde circulaire economie. Uiteindelijk zullen de nieuwe zon-naar-chemie technologieën worden geïntegreerd in het wereldwijde energiesysteem. Artificiële fotosynthese heeft de ambitie om tot 2500 ton CO2 om te zetten en meer dan 100 ton chemische grondstoffen te produceren per ha per jaar, en een 300% energiebesparing te realiseren ten opzichte van de huidige biomassa praktijk. Met kunstmatige fotosynthese wordt het mogelijk om fotovoltaische energie-opwekking te koppelen aan CO2 conversie, kunnen we de voordelen van decentrale conversie benutten, en kunnen we genoeg waterstof maken om de koolstofcyclus te sluiten met zonne-energie voor de chemische industrie, met enorme economische, maatschappelijke en ecologische impact.

Hierbij een link naar de opgenomen online versie: presentatie http://sciencecafeleiden.nl/images/Kunstmatige-Fotosynthese.mp4

Spreker: Huub de Groot, hoogleraar Biofysische organische chemie aan de Universiteit Leiden. Sinds 2007 doet hij onderzoek naar de mogelijkheid om het principe van de fotosynthese na te bootsen zodat het gebruikt kan worden voor energie-opwekking en de productie van chemicaliën. Hij is de directeur van het Nederlandse BioSolar Cells consortium.

Locatie : Online, aanmelden is noodzakelijk. Je kunt je hier aanmelden.

Datum: 9 juni 2020

Tijd: Lezing: 20.00 – 20:45 gevolgd door discussie. Einde ca. 21.15 uur.
Inloggen bij deze lezing is mogelijk vanaf 19:45

Bij ons online Science Café is geen muziek.

AFGELAST: 12 mei 2020: Psychedelica als medicatie voor psychische klachten

De lezing van Professor Nic van der Wee, dr. Martijn van Noorden en dr. Eric Vermetten (alle LUMC) over hun onderzoek naar Psychedelica als medicatie voor psychische klachten kan helaas in mei geen doorgang vinden i.v.m. de maatregelen voor de bestrijding van de Coronavirusepidemie.

Locatie : Scheltema, Marktsteeg 1 te Leiden. Toegang is Gratis.

Aanvang : Muziek: 19.40 uur; Lezing: 20.00 – 20:45 uur; Discussie ca. 21.05; Einde ca. 22.00 uur.

Muziek: Mo-Ed et Chanson. Zij spelen een gevarieerd repertoire, van gevoelige singer-songwriter liedjes tot lekkere jazzy nummers.

AFGELAST: 14 april 2020: Coronavirussen zonder grenzen?

De lezing van hoogleraar Moleculaire Virologie Eric Snijder over het Coronavirus kan helaas niet doorgaan i.v.m. de bestrijding van de Coronavirusepidemie. Als surrogaat voor onze avond kunt u hier een filmpje zien met uitleg van prof. Snijder over Coronavirussen.
U kunt zijn onderzoek ook financieel steunen.

SARS, Mexicaanse griep, MERS, Ebola, Zika, en nu alweer het volgende coronavirus…
Plotseling uitbrekende ‘nieuwe’ virussen halen steeds opnieuw de voorpagina’s en veroorzaken wereldwijde opschudding en schade. Waar komen deze onzichtbare ziekteverwekkers toch vandaan? Ontdek hoe ze zich in uw cellen vermenigvuldigen, en hoe LUMC onderzoekers dit proces zichtbaar kunnen maken. Het virus van binnenuit begrijpen is een cruciale stap richting oplossingen, waar we natuurlijk ook aan bijdragen. Wat zijn de zwakke plekken van een virus, en waarom gooit die Darwin toch altijd weer roet in het eten..?

Spreker: Eric Snijder is hoogleraar Moleculaire Virologie bij de afdeling Medische Microbiologie van het Leids Universitair Medisch Centrum. Zijn onderzoek richt zich al ruim 30 jaar op RNA virussen, en met name op coronavirussen (inclusief de SARS-, MERS- en COVID-19 virussen) en hun naaste familieleden. Moleculaire biologie, structuur- en celbiologie, en razendsnelle evolutie gaan hierbij hand in hand.

Locatie : Scheltema, Marktsteeg 1 te Leiden. Toegang is Gratis.

Aanvang : Muziek: 19.40 uur; Lezing: 20.00 – 20:45 uur; Discussie ca. 21.05; Einde ca. 22.00 uur.

Muziek: Duo Willemine Semeins.