AFGELAST: 7 december 2021: Climate engineering

Vanwege de avond-lockdown kan onze Science Café avond op 7 december niet doorgaan.

Voor deze avond hadden wij het onderstaande programma gepland. Wij hopen dit onderwerp met prof Frank Biermann als spreker in 2022 alsnog in ons Science Café te kunnen presenteren.

Prof. Frank Biermann zal ons inwijden in de mogelijkheden van climate engineering en de problemen en ethische dilemma’s die daarbij spelen.

Moeten we met geo-engineering of klimaatengineering de gevolgen van de klimaatverandering tegengaan? Sommige vooraanstaande experten proberen sinds enkele jaren geoengineering – het kunstmatige afkoelen van de aarde door het blokkeren van delen van het zonlicht – te presenteren als een mogelijke toekomstige klimaatbeleidsoptie en dus als een legitiem onderzoeksonderwerp voor nationale en globale onderzoeksprogramma’s. Maar er is ook veel weerstand. Talloze sociale wetenschappers beweren dat zowel democratische controle op als een rechtvaardig mondiale verdeling van de baten en lasten van geo-engineering onmogelijk is. Elk toekomstig gebruik van geo-engineering zou complexe beslissingen op planetaire schaal vereisen over de plaats, de manier en de intensiteit van de implementatie, de duur van de inzet en de verantwoordelijkheid bij veroorzaakte schade. De huidige wereldorde is ongeschikt, zeggen sommige, om dergelijke vergaande afspraken over planetair management te bedenken en uit te voeren. Maar zonder een effectieve wereldwijde controle zijn de geopolitieke consequenties van geo-engineering complex en angstaanjagend. Is geo-engineering nodig en zelfs wenselijk, zoals sommige beweren? Of is juist een wereldwijd moratorium op onderzoek naar en toepassing van geo-engineering dringend noodzakelijk?

Prof. dr. Frank Biermann is hoogleraar Global Sustainability Governance aan het Copernicus Instituut voor duurzame ontwikkeling van de Universiteit Utrecht. Biermann bedacht het concept earth system governance, een bestuur gebaseerd op milieubeleid en natuurbehoud in het licht van de menselijke invloed op het hele systeem Aarde. Hij is voorzitter van een mondiaal langetermijnonderzoek op dit gebied.

Locatie : Scheltema, Marktsteeg 1 te Leiden. Toegang is Gratis.

Aanvang : Muziek: 19.40 uur; Lezing: 20.00 – 20:45 uur; Discussie ca. 21.05; Einde ca. 22.00 uur.

De toegang is gratis. Iedereen met een geldig coronatoegangsbewijs is welkom.

Muziek: Annette Vogel. Zij is singer-songwriter met liedjes over de zoektocht naar de zin van het bestaan, waarheid en liefde.

Voor het bijwonen van onze SCL avond moet je een geldig coronatoegangsbewijs kunnen tonen. Heb je geen vaccinatiebewijs of herstelbewijs, laat je dan binnen 24 uur vóór aanvang van onze avond testen. Maak een afspraak via https://www.testenvoortoegang.org.

11 januari 2022: Vulkanen

Dr. Janne Koornneef, VU Amsterdam, zal ons inwijden in de geheimen van de Vulkanen.

9 november 2021: Quantum Internet

Guus Avis van QuTech (TUD) zal ons inwijden in de geheimen van het Quantum internet.

In 1969 werden vier computers in vier Amerikaanse steden met elkaar verbonden door een computernetwerk (het ARPANET). Dit netwerk zou later uitgroeien tot het huidige internet, en is vandaag niet meer uit ons leven weg te denken. Nu wordt er in Nederland hard gewerkt om voor het eerst vier steden met elkaar te verbinden in een kwantumnetwerk, waarmee de eerste stap zal worden gezet richting een wereldwijd kwantuminternet.

Een kwantumnetwerk maakt gebruik van de vreemde eigenschappen van de kwantummechanica, de natuurkundige theorie die de allerkleinste deeltjes (zoals elektronen) beschrijft. Zo kan informatie gecodeerd in zulke kleine deeltjes bijvoorbeeld niet gekopieerd worden, en kunnen twee deeltjes met elkaar ‘verstrengeld’ raken.

Tijdens deze lezing zal worden besproken wat een kwantumnetwerk precies doet en wat je eraan hebt, maar ook waarom het toch zo moeilijk is om een grootschalig kwantumnetwerk te maken en hoe we dat proberen op te lossen.

Guus Avis is verbonden aan de quantum internet divisie van QuTech, een samenwerkingsverband van de TU Delft en TNO voor onderzoek naar quantum computing en quantum internet. Hij onderzoekt daar hoe een quantum internet het best gebouwd kan worden.

Locatie : Scheltema, Marktsteeg 1 te Leiden. Toegang is Gratis.

Aanvang : Muziek: 19.40 uur; Lezing: 20.00 – 20:45 uur; Discussie ca. 21.05; Einde ca. 22.00 uur.

De toegang is gratis. Iedereen met een geldig coronatoegangsbewijs is welkom.

Muziek: Mo-Ed en Chanson spelen een gevarieerd repertoire, van gevoelige singer-songwriter liedjes tot lekkere jazzy nummers.

Voor het bijwonen van onze SCL avond moet je een geldig coronatoegangsbewijs kunnen tonen. Heb je geen vaccinatiebewijs of herstelbewijs, laat je dan binnen 24 uur vóór aanvang van onze avond testen. Maak een afspraak via https://www.testenvoortoegang.org.

12 oktober 2021: Psychologie van economische beslissingen

met als spreker Prof. Wilco van Dijk, hoogleraar psychologische determinanten van economisch keuzegedrag aan de Leidse Universiteit.

Waarom mensen doen wat ze doen en hoe je dat (een beetje) kunt bijsturen

Op veel terreinen wordt er van ons als burgers meer en meer verwacht dat we zelf actieve keuzes maken. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat we altijd in staat zijn goede beslissingen te nemen, die gebaseerd zijn op de juiste overwegingen. Vaak maken we inderdaad keuzes die goed doordacht en weloverwogen zijn, maar minstens zo vaak nemen we minder goede beslissingen, omdat we ons laten leiden door onze emoties of onvoldoende – of zelfs verkeerd – gebruik maken van beschikbare informatie. Wilco van Dijk vertelt over de verschillende factoren die een belangrijke rol spelen bij hoe wij als mensen keuzes maken. Ook gaat hij in op hoe je inzichten uit de gedragswetenschappen (psychologie, gedragseconomie) kan toepassen om mensen te helpen keuzes te maken die hun welzijn verhogen.

Prof. dr. Wilco van Dijk is bijzonder hoogleraar Psychologische Determinanten van Economisch Keuzegedrag en Directeur van het Kenniscentrum Psychologie en Economische Gedrag.

Hij richt zich in zijn onderzoek op de combinatie van fundamenteel en toegepast onderzoek. Hij doet experimenteel laboratoriumonderzoek om meer te weten te komen over de onderliggende processen van menselijk gedrag. Maar hij ontwikkelt en test ook gedragsinterventies die als doel hebben de redzaamheid van mensen te verhogen.

Locatie : Scheltema, Marktsteeg 1 te Leiden. Toegang is Gratis.

Aanvang : Muziek: 19.40 uur; Lezing: 20.00 – 20:45 uur; Discussie ca. 21.05; Einde ca. 22.00 uur.

De toegang is gratis. Iedereen met een geldig coronatoegangsbewijs is welkom.

Muziek: B2FAB treed solo op met piano en speelt rustige en dromerige popmuziek.

Voor het bijwonen van onze SCL avond moet je een geldig coronatoegangsbewijs kunnen tonen. Heb je geen vaccinatiebewijs of herstelbewijs, laat je dan binnen 24 uur vóór aanvang van onze avond testen. Maak een afspraak via https://www.testenvoortoegang.org.

14 september 2021: Warm aanbevolen: Over de warmtehuishouding van de mens

In september hopen wij weer van start te kunnen gaan met ons Science Café op onze vertrouwde locatie, bij Scheltema. Onze eerste spreker zal zijn

Prof. Hein Daanen, hoogleraar thermofysiologie aan de VUA.

Warm aanbevolen: Over de warmtehuishouding van de mens

De mens is net als andere zoogdieren en net als vogels een homeotherm wezen. Dat wil zeggen dat de lichaamstemperatuur in rust constant moet zijn om goed te kunnen functioneren, voor een mens rond de 37°C. Dat is een uitdaging in een wereld die temperaturen kent van -90°C tot +60°C. Het allerbelangrijkste om te overleven in thermische extremen is ons gedrag, maar ook fysiologisch kunnen we ons aanpassen. In de hitte verwijden we de bloedvaten in de huid om warmte af te geven en in de kou vernauwen we ze. Verder kunnen we ons in de hitte koelen door zweet te verdampen en in de kou extra warmte maken door rillen. Naast deze korte-termijn-reacties weten we dat het lichaam goed aan hitte kan acclimatiseren in de loop van twee weken, maar nauwelijks aan kou. In de presentatie worden de recente inzichten op een rij gezet en toepassingen in sport en arbeid besproken. Met name op de Olympische Spelen in Tokyo was het erg warm; Prof Daanen geeft inzicht in de methoden die toegepast zijn om ondanks de hitte toch goed te kunnen presteren.

Prof. Hein Daanen is hoogleraar inspanningsfysiologie aan de VUA. Hij doet onderzoek naar de invloed van warmte en koude op het functioneren van mensen.

Locatie : Scheltema, Marktsteeg 1 te Leiden.

Aanvang : Muziek: 19.40 uur; Lezing: 20.00 – 20:45 uur; Discussie ca. 21.05; Einde ca. 22.00 uur.

De toegang is gratis. Iedereen met een geldig coronatoegangsbewijs is welkom.

Muziek: Pieter Pierrot met instrumentaal gitaarspel dat bijna klassiek klinkt.

Voor het bijwonen van onze SCl avond moet je een geldig coronatoegangsbewijs kunnen tonen.
Heb je geen vaccinatiebewijs of herstelbewijs, laat je dan binnen 24 uur vóór aanvang van onze avond testen.
Maak een afspraak via https://www.testenvoortoegang.org.