12 juni 2018: Cryptovaluta en energiegebruik

Ontmoet Alex de Vries van PwC.

De digitale munt Bitcoin maakt de laatste jaren vele tongen los. De munt wordt ook wel “Digitaal Goud” genoemd, en de onderliggende techniek, de blockchain, is veelbelovend en breed toepasbaar voor het oplossen van échte problemen. Intussen kampt de Bitcoin-blockchain met een zeer beperkte transactiecapaciteit, een lage verwerkingssnelheid, beperkte privacy en hoge energiekosten. Voor het verwerken van een enkele transactie wordt gemiddeld al net zoveel elektriciteit verbruikt als door een Nederlands huishouden in een maand.

Onderwerpen die tijdens deze lezing aan bod zullen komen:

  • Wat zijn cryptovaluta nou eigenlijk en hoe werkt de onderliggende techniek (in het kort)?
  • Welke voor- en nadelen zijn er aan de blockchain techniek verbonden?
  • Waarom kleven er zoveel nadelen aan de Bitcoin-blockchain in het bijzonder?
  • Hoe kan het dat de Bitcoin zo’n energieslurper geworden is?
  • Welke ontwikkelingen kunnen wij op Bitcoin/blockchain-gebied nog verwachten?


Alex de Vries is data consultant en blockchain specialist bij PwC. Onlangs publiceerde hij zijn studie naar het energiegebruik van blockchain transacties en het delven van bitcoins.

Locatie    : Scheltema, Marktsteeg 1 te Leiden. Toegang is Gratis.

Aanvang : 19.40 uur; Lezing: 20.00 – 20:45 uur; Discussie ca. 21.05; Einde ca. 22.00 uur.

Muziek   :  The Happy Acorns (blije eikels) uit Leiden spelen met veel plezier americana en andere liedjes.
Meerstemmige zang, mandoline, banjo, gitaar en bas.
In 2012 namen ze deel aan het Leidse straatmuziek festival de Gouden Pet en eindigde op een eervolle tweede plek.

11 september 2018: ?

meer informatie volgt binnenkort.

09 oktober 2018: Onderzoek aan Mensapen

meer informatie volgt binnenkort.

13 november 2018: poeptransplantatie

Ontmoet prof. dr. Ed J Kuijper van het Leids Universitair Medisch Centrum.

Hoe gezond je bent hangt onder andere af van de bacteriën die in ruime mate in je darmen aanwezig zijn. De samenstelling van die bacteriepopulatie, de darmflora, is daarom van groot belang. Maar wat te doen als die darmflora minder gunstig is? Een mogelijke therapie daarvoor is “poeptransplantatie”. Prof Ed Kuiper van het LUMC komt deze nieuwe therapie bij het Science Café Leiden toelichten.

Hij werkt hierbij samen met de Nationale Donor Feces bank (NDFB), een non-profit organisatie met als doel donor feces suspensie ready to use beschikbaar te maken voor de behandeling van patiënten met recidiverende Clostridium difficile infectie. De NDFB is in mei 2016 gestart met landelijke uitgifte van feces suspensies voor “poeptransplantaties”. Van de behandelde patiënten worden gegevens en uitkomsten vóór en na FMT nauwkeuring verzameld. Hierdoor kunnen eventuele bijwerkingen in kaart worden gebracht, kunnen de uitkomsten van de behandeling worden geëvalueerd en kan onderzoek worden verricht naar de werkingsmechanismen. Op dit moment is het primaire succespercentage van 85% vergelijkbaar met de eerdere resultaten van deze methode. In 2017 is de NDFB ook begonnen met het beschikbaar stellen van feces suspensie voor wetenschappelijk onderzoek naar o.a prikkelbare darm syndroom (PDS) en de verwijdering van antibiotica-ongevoelige bacteriën uit het maagdarmkanaal. Ook andere toepassingen worden nog overwogen.

Locatie    : Scheltema, Marktsteeg 1 te Leiden. Toegang is Gratis.

Aanvang : 19.40 uur; Lezing: 20.00 – 20:45 uur; Discussie ca. 21.05; Einde ca. 22.00 uur.

Muziek   :

11 december 2018: Missie BepiColombo naar Mercurius

meer informatie volgt binnenkort.