11 september 2018: Voedsel tegen Diabetes

Ontmoet Hanno Pijl, hoogleraar Diabetologie bij het LUMC

Chronische, niet overdraagbare ziekten (zoals diabetes type 2, hart- en vaatziekten en kanker) vormen de grootste ziektelast in de maatschappij van vandaag. Die ziekten ontstaan door wisselwerking tussen erfelijke aanleg en onze manier van leven. Het zijn complexe aandoeningen waarbij veel verschillende processen in ons lijf verstoord zijn. Hoewel medicijnen een belangrijke rol kunnen spelen bij de behandeling van deze ziekten, pakken ze de wortels van de problemen niet aan. Zo lang mensen dingen blijven doen die het ziekteproces aanwakkeren, is genezing buitengewoon moeilijk. Aanpassing van leefstijl is nodig en leefstijlgeneeskunde is daarop gericht. Het is dus geen vervanging van de traditionele geneeskunde, maar moet daar onderdeel van vormen. Dat vergt kennis en kunde van de dokter en directe betrokkenheid van de patiënt. Prof. Hanno Pijl zal zijn visie uiteenzetten op wat nodig is voor een betere behandeling van veel chronische ziekten.

Hanno Pijl is als endocrinoloog hoogleraar diabetologie aan het Leids Universitair Medisch Centrum. Hij is een van de ontwikkelaars van het leefstijlprogramma ‘Keer diabetes om’ en heeft in dat kader diverse “zelf hulp” boeken geschreven over gezondere levensstijlen voor mensen met diabetes 2 en ook voor mensen met hart- en vaatziekten.

Locatie    : Scheltema, Marktsteeg 1 te Leiden. Toegang is Gratis.

Aanvang : 19.40 uur; Lezing: 20.00 – 20:45 uur; Discussie ca. 21.05; Einde ca. 22.00 uur.

Muziek   : Robin Donkers. Zij begeleidt zichzelf als zangeres op de gitaar.

 

09 oktober 2018: Herken jij de aap in jezelf?

Ontmoet Mariska Kret, cognitief psycholoog bj de Universiteit Leiden.

Voor elk sociaal dier – en dus ook de mens – is het enorm belangrijk om andermans emoties snel te herkennen en er accuraat op te kunnen reageren. Het ‘spiegelen’ van emoties helpt daarbij: andermans gezichtsuitdrukking slaat gemakkelijk op ons over. Denk bijvoorbeeld aan een aanstekelijke lach, een flinke gaap of een traan van verdriet. Cognitief psychologe Mariska Kret doet onderzoek naar dit soort spiegelgedrag. In deze lezing gaat ze in op de verschillen en overeenkomsten in emotioneel gedrag tussen de mens en zijn twee meest naaste verwanten, de chimpansee en de bonobo. Ze plaatst die emoties vervolgens in een evolutionair kader.

Mariska Kret is universitair hoofddocent Cognitieve Psychologie aan de Universiteit Leiden. Ze is daar hoofd van het CoPAN lab, een onderzoeksgroep die vergelijkend neuropsychologisch onderzoek doet. Na een promotieonderzoek naar lichaamstaal ging ze vanaf 2011 geleidelijk steeds meer vergelijkend onderzoek doen naar mensapen. Ze is specifiek geïnteresseerd in automatische gezichtsuitdrukkingen waar we zelf weinig controle over hebben, zoals pupilgrootte. Voor haar onderzoek kreeg ze een VENI-beurs van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Locatie    : Scheltema, Marktsteeg 1 te Leiden. Toegang is Gratis.

Aanvang : 19.40 uur; Lezing: 20.00 – 20:45 uur; Discussie ca. 21.05; Einde ca. 22.00 uur.

Muziek   : Di Krenitse, een band met Klezmer muziek.

6 november 2018: poeptransplantatie

Ontmoet prof. dr. Ed J Kuijper van het Leids Universitair Medisch Centrum.

Hoe gezond je bent hangt onder andere af van de bacteriën die in ruime mate in je darmen aanwezig zijn. De samenstelling van die bacteriepopulatie, de darmflora, is daarom van groot belang. Maar wat te doen als die darmflora minder gunstig is? Een mogelijke therapie daarvoor is “poeptransplantatie”. Prof Ed Kuiper van het LUMC komt deze nieuwe therapie bij het Science Café Leiden toelichten.

Hij werkt hierbij samen met de Nationale Donor Feces bank (NDFB), een non-profit organisatie met als doel donor feces suspensie ready to use beschikbaar te maken voor de behandeling van patiënten met recidiverende Clostridium difficile infectie. De NDFB is in mei 2016 gestart met landelijke uitgifte van feces suspensies voor “poeptransplantaties”. Van de behandelde patiënten worden gegevens en uitkomsten vóór en na FMT nauwkeuring verzameld. Hierdoor kunnen eventuele bijwerkingen in kaart worden gebracht, kunnen de uitkomsten van de behandeling worden geëvalueerd en kan onderzoek worden verricht naar de werkingsmechanismen. Op dit moment is het primaire succespercentage van 85% vergelijkbaar met de eerdere resultaten van deze methode. In 2017 is de NDFB ook begonnen met het beschikbaar stellen van feces suspensie voor wetenschappelijk onderzoek naar o.a prikkelbare darm syndroom (PDS) en de verwijdering van antibiotica-ongevoelige bacteriën uit het maagdarmkanaal. Ook andere toepassingen worden nog overwogen.

Locatie    : Scheltema, Marktsteeg 1 te Leiden. Toegang is Gratis.

Aanvang : 19.40 uur; Lezing: 20.00 – 20:45 uur; Discussie ca. 21.05; Einde ca. 22.00 uur.

Muziek   : Maartje Teussink. Maartje is componist, muzikant en podiumkunstenaar.

11 december 2018: Missie BepiColombo naar Mercurius

meer informatie volgt binnenkort.