11 februari 2020: Hoop en Hype in de Psychiatrie: Extreme therapieën, toen en nu

Ontmoet de klinisch psycholoog en schrijver Willem van der Does.

Over lange termijn bekeken is er in de psychiatrie, net als in de rest van de geneeskunde, onmiskenbaar sprake van vooruitgang. Maar op wat kortere termijn kan het behoorlijk mis gaan. Soms neemt het veld collectief een verkeerde afslag en omarmen we een diagnostisch instrument of een behandeling die later nutteloos of schadelijk blijkt te zijn. Het kan jaren, soms tientallen jaren duren voordat we in de gaten krijgen dat we op de verkeerde weg zitten, zelfs bij schadelijke behandelingen. Hoe is dat mogelijk? Een terugblik in de geschiedenis kan hierbij helpen, omdat dan uitgekristalliseerd is wat er wel en niet van waarde is aan een bepaalde behandeling. Vaak kan ook beter geanalyseerd worden welke factoren in de hand werkten dat iets een hype werd. In deze lezing zal een aantal historische hypes in de psychiatrie onder de loep worden genomen en zullen lessen die daaruit geleerd kunnen worden toegepast op recente modieuze behandelingen.

Spreker: Willem van der Does is Hoogleraar Klinische Psychologie aan de Universiteit Leiden. Hij heeft ook diverse populaire boeken over uiteenlopende psychologische thema’s geschreven, zoals “Zo ben ik nu eenmaal. Lastpakken, angsthazen en buitenbeentjes” en “Met de wetenschap van nu. Graaiers, draaiers en spijtoptanten“. Deze boeken zijn geïllustreerd door Peter van Straaten.
Hij schreef onlangs een serie in maandblad KIJK over markante figuren in de psychiatrie en psychotherapie.

Locatie : Scheltema, Marktsteeg 1 te Leiden. Toegang is Gratis.

Aanvang : Muziek: 19.40 uur; Lezing: 20.00 – 20:45 uur; Discussie ca. 21.05; Einde ca. 22.00 uur.

Muziek: Maartje Teussink, componist, muzikant en podiumkunstenaar.

10 maart 2020: Moderne Monetaire Theorie

Wim Boonstra, bijzonder hoogleraar Economische en Monetaire Politiek aan de VUA en speciaal adviseur en econoom bij RaboResearch Global Economics & Markets zal een aantal aspecten van de Modern Monetary Theory toelichten.

Nader informatie volgt nog

Locatie : Scheltema, Marktsteeg 1 te Leiden. Toegang is Gratis.

Aanvang : Muziek: 19.40 uur; Lezing: 20.00 – 20:45 uur; Discussie ca. 21.05; Einde ca. 22.00 uur.

Muziek: Pieter Pierrot.

14 januari 2020: De operator theorie ter verklaring van de toenemende complexiteit in de evolutie

Darwin dacht bij evolutie aan een vertakkende boom. Ondertussen weten we meer over de horizontale overdracht van genen, waardoor de ‘boom’ is veranderd in een verstrengelde struik. Ook is er tegenwoordig hernieuwde aandacht voor de toename van complexiteit van organismen tijdens de evolutie. Gerard Jagers zal uitleggen hoe deze complexiteit ontstaat, en hoe het is te analyseren. Vervolgens plaatst hij de complexiteit van organismen in een breed kader met de naam ‘operator theorie’. De operator theorie begint bij de kleinste fysische deeltjes, loopt door naar organismen met hersenen, en gaat in de nabije toekomst verder met intelligente robots.

Spreker: Dr. Dr. Gerard Jagers op Akkerhuis is bioloog, systeemkundige en filosoof, en heeft gewerkt bij Wageningen Universiteit, VU A’dam en NERI (Silkeborg, DK). Hij is de architect van de operator theorie. Zijn onderzoek richt zich op het ontstaan van complexe structuren in het heelal, hoe deze zijn te verklaren, en hoe ze zijn te ordenen. Hij is de auteur van: The operator theory (2010), De soortenstorm (2012), Evolution and transitions in complexity (2016, 12 co-auteurs), Sciencebites (2019).

De sheets van de lezing van Gerard Jagers op Akkerhuis zijn hier te vinden.

Locatie : Scheltema, Marktsteeg 1 te Leiden. Toegang is Gratis.

Aanvang : Muziek: 19.40 uur; Lezing: 20.00 – 20:45 uur; Discussie ca. 21.05; Einde ca. 22.00 uur.

Muziek: Jaap de Kwaadsteniet.