13 februari 2018: Circulaire economie

Ontmoet prof. dr. Arnold Tukker van het Centrum voor voor Milieuwetenschappen van de Universiteit Leiden

De omslag naar een circulaire economie staat sterk in de belangstelling. Het is een belangrijk beleidsdossier voor steden in de regio, de provincie, de nationale overheid en de EU. Ook landen zoals China en Japan zien het streven naar circulariteit als een belangrijk doel. Immers, met een groeiende wereldbevolking en steeds grotere welvaart wordt de druk op het gebruik van natuurlijke hulpbronnen steeds groter. Wereldwijd gebruiken we nu al zo’n 70 miljard ton aan materialen, en als we zo door blijven gaan verdrie- of verviervoudigt dit in 2050. Voor veel van die materialen, zoals staal, aluminium en cement is een enorme hoeveelheid energie nodig om ze in bruikbare vorm te krijgen. Materiaalgebruik heeft zo een directe link met het klimaatdossier. Het lijkt bijna onmogelijk om de forse klimaatdoelstellingen afgesproken in 2015 in Parijs te halen, zonder ook iets met materialen te doen.

Het ‘Circularity gap’ rapport dat eind januari 2018 op het World Economic Forum wordt gepresenteerd, gaf aan dat wereldwijd maar 9% van de materiaalbehoefte wordt gedekt door secondaire grondstoffen. Dit getal is alarmerender dan de werkelijke situatie, omdat een flink deel van de grondstoffen in duurzame kapitaalgoederen wordt ‘opgeslagen’,  zoals gebouwen en infrastructuur. Ook zijn de ketens van voedingsmiddelen en brandstoffen inherent lineair. Maar zelfs als je hiervoor corrigeert, zie je dat de huidige economie vooral een wegwerpeconomie is. Hoewel we waarschijnlijk nog wel een tijdje door kunnen gaan met het vergroten van het grondstofaanbod, gaan zaken natuurlijk op een zeker moment knellen – onze planeet is immers eindig. We moeten dus van ‘take-make-waste’ business modellen naar circulaire business modellen. En omdat omslagen nu een keer tijd kosten, is het zaak nu al te beginnen.
Gelukkig zijn er al veel activiteiten die aangeven hoe dingen anders kunnen. Tapijtmaker Desso heeft fors ingezet op het circulair maken van de tapijtketen, en het bedrijf werd factoren meer waard. De Ellen MacArthur foundation heeft meer dan 100 bedrijven in haar netwerk, die allemaal circulariteit op hun beleidsagenda hebben staan. De EU werkt hard aan beleid dat zulke circulaire initiatieven kunnen ondersteunen.

Arnold Tukker is als hoogleraar Industriële Ecologie verbonden aan het Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden (CML) van de Universiteit Leiden en is tevens senior onderzoeker bij TNO. Zijn lezing zal mede gebaseerd zijn op zijn ervaring in samenwerken met de Nederlandse overheid en de EU ten aanzien van circulariteit.

Locatie : Scheltema, Marktsteeg 1 te Leiden. Toegang is Gratis.

Aanvang : Muziek: 19.40 uur; Lezing: 20.00 – 20:45 uur; Discussie ca. 21.05; Einde ca. 22.00 uur.

Muziek: Calamity Jazz met een eigen interpretatie van Jazz klassiekers

13 maart 2018: poeptransplantatie

Ontmoet prof. dr. Ed J Kuijper of dr. Josbert Keller van het Leiden University Medical Center te Leiden

 

Locatie : Scheltema, Marktsteeg 1 te Leiden. Toegang is Gratis.

Aanvang : Muziek: 19.40 uur; Lezing: 20.00 – 20:45 uur; Discussie ca. 21.05; Einde ca. 22.00 uur.

Muziek: Di Krenitse, website zie link

10 april 2018: Cognitieve Robotica

Ontmoet Dr. Roy de Kleijn is universitair docent aan de Leiden Universiteit. Zijn onderzoek richt zich o.a. op het onderzoeken van intelligent gedrag met behulp van computer- en robotmodellen.

Ruim 60 jaar geleden werd de eerste industriële robot aan het werk gezet. In die tijd kenden we robots als zware, langzame machines die in fabriekshallen zwaar, repetitief werk voor mensen opknapten. Toen al was er in science-fiction het idee dat robots ooit slim en bijna menselijk zouden worden. Hoe ver zijn we sindsdien gekomen? Zijn moderne robots inderdaad zo slim als men toen had verwacht? En zo niet, wat verhindert ons om zulke slimme robots te maken?

 

In deze lezing zal ik vertellen over de geschiedenis van de robotica, en hoe we proberen robots steeds slimmer te maken. Specifiek de cognitieve robotica, het vakgebied dat robots probeert uit te rusten met de capaciteit tot intelligent gedrag, en de evolutionaire robotica, een techniek die het ontwikkelen van zulk gedrag mogelijk maakt, zal ik uitgebreid onder de loep nemen en met duidelijke voorbeelden uitleggen.

Locatie : Scheltema, Marktsteeg 1 te Leiden. Toegang is Gratis.

Aanvang : Muziek: 19.40 uur; Lezing: 20.00 – 20:45 uur; Discussie ca. 21.05; Einde ca. 22.00 uur.

Muziek: