Terugblik 2011

2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006

25 januari 2011: Klimaatverandering: Houden we het droog?

Dat het klimaat kan veranderen zal niemand zijn ontgaan. Wat zijn echter de gevolgen? Naast de zeespiegel die stijgt zorgt het smeltwater voor veel, veel water in onze rivieren, waaronder de Rijn in Leiden. Nederland, waterland, … maar houden we het droog?
De verwachting is dat de zeespiegel in 2100 minimaal met 20 cm is gestegen. Dijkverhoging, zandsuppleties voor de kust, en andere technologien worden onderzocht om ons land te beschermen tegen overstromingen als gevolg van de klimaatveranderingen. Deze avond geeft je inzicht in de risico’s van stijgend zeewater en grondwater, watermanagement technologien en waterbeleid.

Lees binnenkort het verslag

sprekers:

 • Prof. Dr. Ir. Nick van de Giesen (TU Delft, waterbeheer)
 • Drs. Fedor Baart (TU Delft, waterbouwkunde)
 • Drs. Baud Schoenmaeckers – Deltacommissie Nederland (Discussieleider)

29 maart 2011: De macht van de media

Media voorzien ons in informatie en nieuws. Ze zorgen dat de samenleving op de hoogte is van wat er in de wereld gebeurt. Degenen die het nieuws maken staan voor bepaalde keuzes: welke berichten wel, welke niet, .. dit tot standpunten toe. De media hebben daarmee invloed op de mening en visie van de burger op maatschappij, cultuur en politiek.Hoe machtig zijn de media? Worden we gemanipuleerd door de media? Journalisten die het land regeren? Of is deze tijd voorbij doordat het internet de vrijheid geeft voor iedereen om een visie openbaar te publiceren.

Lees hier het verslag

sprekers:

 • Dr. Tom Van Hout, Universiteit Leiden (Journalisme en Nieuwe Media), Universiteit van Antwerpen
 • Prof. Jos van den Broek, Universiteit Leiden (Wetenschapscommunicatie)

4 april 2011: Einde van de euro? Hoe het verder moet met onze munt.

De Duitse bondskanselier noemde het de grootste test voor de EU sinds het ineenstorten van het communisme: de crisis van de euro die werd veroorzaakt door de Griekse staatsschuld. Inmiddels zijn we een aantal crises verder en pleiten sommige economen voor het einde van de euro. Maar is het uiteenvallen van de muntunie een wenselijk scenario? En zouden de kosten daarvan niet hoger zijn dan de prijs die we op dit moment betalen voor het behoud van de euro?

Lees hier het verslag

sprekers:

 • Martien van Winden MBA, directeur en beheerder van Beleggingsfonds Hoofbosch, bekleedde directiefuncties bij onder meer Robeco en Theodoor Gillissen Bankiers
 • Dr. Joop de Kort, universitair docent voor internationale economische betrekkingen en economie van transitielanden.

12 april 2011: De toekomst van de economie: Interne en externe uitdagingen

Volgens een scenario van McKinsey is in 2050 bijna de helft van de Europese bevolking met pensioen. De economische gevolgen daarvan zullen enorm zijn: de lastenverdeling tussen de generaties moet veranderen, zorgvoorzieningen moeten worden uitgebouwd, het pensioenstelsel herzien. Wie weet zijn we over vijftig jaar op tachtigjarige leeftijd nog aan het werk omdat de arbeidsduur omhoog moest. Redenen te over om vergrijzing als een van de belangrijkste interne uitdagingen voor onze economie te zien – op deze avond toegelicht door Koen Caminada.
Tegelijkertijd stellen globalisering en de economische opkomst van de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China) ons voor nieuwe vragen. Krijgen we te maken met nog meer uitbesteding van werk naar lagelonenlanden? Weten we onze concurrentiepositie op de wereldmarkt te behouden, en tegen welke prijs? Zullen we de kansen benutten die de globalisering ons biedt door het ontsluiten van nieuwe markten? Jaap Koelewijn over globale ontwikkelingen.

Lees hier het verslag

sprekers:

 • Prof. dr. Koen Caminada, hoogleraar empirische analyse van sociale en fiscale regelgeving, Universiteit Leiden
 • Prof. dr. Jaap Koelewijn, hoogleraar voor Corporate Finance, Nyenrode Business Universiteit, en directeur van Financieel Denkwerk

26 april 2011: Ontstaan van het heelal en waar gaat het heen?

Zolang als de mens bewust nadenkt over zijn omgeving heeft hij/zij zich afgevraagd hoe die omgeving is ontstaan. Wat is er aan voorafgegaan voordat die omgeving er eigenlijk was? En sinds enkele eeuwen geleden is het begrip “omgeving” opgerekt tot het heelal, dat de mens vlijtig onderzoekt.
De ontdekkingen dat de uitdijing van het helaal versnelt en dat dat veroorzaakt wordt door een nieuw fenomeen “donkere energie” is de meest opwindende bevinding van de laatste dertig jaar. Dat donkere materie daar een rol in speelde was al langer bekend.

Lees hier het verslag

spreker: Dr. Henk Hoekstra, Associate professor bij de Sterrewacht Leiden.

Dinsdag 10 mei 2011: Het klimaat: visies op de crisis.

De toekomst van het klimaat is waarschijnlijk een van de meest urgente wetenschappelijke vraagstukken van dit moment. Veroorzaken menselijke activiteiten zoals het verbranden van fossiele brandstoffen, ontbossing en bepaalde industriële en landbouwactiviteiten een stijging van de temperatuur op aarde? Hoe groot is die stijging? En wat zijn de gevolgen voor mens en milieu, bv. door zeespiegelstijging, de toename van droogte- en hitteperioden en extreme neerslag? Welke maatregelen moeten we nemen – en op welke termijn?

Lees hier het verslag

Sprekers:

 • Drs. Marcel Crok, freelance journalist, auteur van het boek De staat van het klimaat
 • Prof. dr. Salomon Kroonenberg, emeritus hoogleraar geologie, TU Delft
 • Dr. ir. Peter Siegmund, onderzoeker op het gebied van klimaat, klimaatverandering en luchtkwaliteit en secretaris van de sector Klimaat en Seismologie, KNMI
 • Prof. dr. ir. Pier Vellinga, hoogleraar klimaatverandering en maatschappelijke implicaties, Vrije Universiteit Amsterdam, en hoogleraar klimaatverandering, water en veiligheid, Wageningen Universiteit
 • Drs. Baud Schoenmaeckers (gespreksleiding), hoofdredacteur Change Magazine, directeur Synergos Communicatie

Dinsdag 17 mei 2011: Niets meer over? Hoe schaarste aan grondstoffen onze toekomst bepaalt

Het valt niet meer te ontkennen: veel belangrijke grondstoffen worden de komende decennia schaars. Dit proces zal door de groeiende vraag van opkomende economieën alleen maar versnellen. Welke grondstoffen worden schaars en op welke termijn? Wat zullen de economische en geopolitieke gevolgen van schaarste zijn? Zijn er technologische oplossingen? En hoe goed zijn bedrijven en overheid voorbereid op het tijdperk van schaarste dat ons te wachten staat?

Lees binnenkort het verslag

Sprekers:

 • Drs. René Kleijn, senior onderzoeker en projectleider, Institute of Environmental Sciences, Universiteit Leiden
 • Michel Rademaker MTL, plaatsvervangend directeur, The Hague Centre for Strategic Studies
 • Dr. Ton Bastein, programmamanager Materiaalschaarste, TNO

Dinsdag 24 mei 2011: Psychologische oorlogsvoering in verkiezingen.

24 mei. De verkiezingswinst van de PVV in juni 2010 was zo groot dat deze partij bij de formatie moeilijk genegeerd kon worden. De verklaring voor deze winst wordt vooral gezocht in maatschappelijke factoren, zoals immigratie en ontzuiling. Onbelicht is de grote mate van psychologisch vernuft die de PVV in de campagne heeft getoond. Dankzij amateurisme bij de tegenstanders en falende parlementaire journalistiek heeft deze partij daarvan optimaal geprofiteerd. In deze discussielezing werd aan de hand van videofragmenten de strategie van de PVV getoond, en de gebrekkige respons van de andere partijen.

Lees hier het verslag

Sprekers:

 • Prof. Willem van der Does, hoogleraar Experimentele Klinische Psychologie, Universiteit Leiden en LUMC
 • Prof. Jos van den Broek, Universiteit Leiden (Wetenschapscommunicatie)

Dinsdag 27 september 2011: Het aardmagnetischveld

Het aardmagneetveld lijkt nog het meest op een staafmagneet in het centrum van de aarde [met een noordpool en zuidpool]. [maar is
eigenlijk een ‘geodynamo’ in de vloeibare kern van de Aarde]. Het veld beschermt het leven op Aarde tegen een bombardement van geladen deeltjes uit de ruimte, vooral van de zon [zonnewind]. Het verandert echter continue, op kleine en grote schaal. Bijvoorbeeld tijdens een omkering van het veld, waarbij het veld tot 10% [van de normale sterkte] afneemt. De sterkte van het veld neemt nu al eeuwen lang af, en sommigen speculeren dat zo’n omkering er aan zit te komen. Is dat zo, en moeten we ons dan ongerust maken?

Lees hier het verslag

Spreker:

 • Prof. dr. Cor Langereis, hoogleraar Geofysica aan het Paleomagnetisch Laboratorium van de Universiteit van Utrecht

Dinsdag 1 november 2011: Eicel- en embryodonatie

Eiceldonatie is een mogelijkheid om tot een zwangerschap te komen voor paren van wie de vrouw een vervroegde afname heeft van de eicelvoorraad in de eierstokken. Hoe verloopt deze procedure, wat zijn de afspraken, zijn er ethische bezwaren?

Daar komt een nieuwe mogelijkheid bij tot verwezenlijking van kinderwens voor paren waarbij geen enkele andere optie meer mogelijk is: embryodonatie. Wat houdt dit precies in, hoe zijn de afwegingen?

Lees hier het verslag

Sprekers:

Dinsdag 15 november 2011: The Dutch according to expats

Always wanted to know what foreigners think of us Dutchies? In this first international Science Café, Dr. Enrico Colzi addressed the impression The Dutch leave on expats in the Leiden region.

Read here the report

Speaker:

 • Dr. Enrico Colzi

Dinsdag 29 november 2011: Keuzemogelijkheden voor een moderne krijgsmacht

Drs. A.C. Tjepkema, kolonel b.d. van de Koninklijke Luchtmacht, is historicus, publicist en oud-militair vlieger met een uitgebreide operationele en stafervaring, zowel bij het Ministerie van Defensie als bij Buitenlandse Zaken, in binnen- en buitenland. In het Science Cafe hield hij een lezing over de toekomstmogelijkheden voor de krijgsmacht.

Lees hier het verslag

Spreker:

 • Kol-vlieger b.d. Drs. A.C. Tjepkema

Comments are closed.