Terugblik 2008

2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006

29 januari 2008: Eeuwig leven

Download hier de column van Jos van den Broek.

Het eeuwige leven. Is het mogelijk? Is het gewenst? De afgelopen 150 jaar is de levensverwachting van mensen in het Westen verdubbeld. Ook in Leiden (b.v. via het zgn. Lang Leven-onderzoek) en in Rusland (b.v. Epitalon dat claimt het leven met 30 procent te verlengen) vindt onderzoek plaats naar levensverlengende middelen.

lees meer …

sprekers:

 • Bas Zwaan, universitair docent evolutiebiologie (univ. Leiden), partner in het Lang Leven-project.
 • Rudi Westendorp, hoogleraar ouderengeneeskunde Leids Universitair Medisch Centrum.
 • Jos van den Broek, docent wetenschapscommunicatie (Universiteit Leiden), hoogleraar biomedische wetenschapscommunicatie (Leids Universitair Medisch Centrum) (discussieleider)

26 februari 2008: Rechtspraak: kennis of gokwerk?

Download hier de column van Jos van den Broek.

Kan statistiek helpen bij rechtszaken, of is het juist misleidend? En wat is de ‘zekerheid’ die rechters moeten inbouwen om geen onschuldigen achter de tralies te zetten? De wiskunde, en meer bepaald de
statistiek, is een belangrijke tak van wetenschap die in veel alledaagse zaken terugkomt, en dus ook in de rechtspraak. Verreweg het meest bekende voorbeeld hierin is de zaak Lucia de B.

lees meer …

sprekers:

 • Richard Gill, hoogleraar Wiskunde (univ. Leiden)
 • Aernout Schmidt, hoogleraar Recht & Informatica (univ. Leiden)
 • Nico Arkenbosch (discussieleider), gerechtsauditeur bij de Centrale Raad van Beroep

16 maart 2008: Het maakbare brein

Kunnen we het brein aan en uit zetten? Kunnen robots nadenken? En wat doet cocaine met ons brein? Dit en nog veel meer.
Een speciale editie van het Science Café i.v.m. de Brain Awareness Week.

lees meer …

sprekers:

 • Wery van den Wildenburg (Universiteit van Amsterdam)
 • Marieke Tollenaar (univ. Leiden)
 • Lorenza Colzato (univ. Leiden)
 • Pascal Haazebroek (univ. Leiden)
 • Rob Zwijnenberg (univ. Leiden)
 • Gezinus Wolters (Discussieleider)

22 april 2008: Files: ergernis of nieuwe kansen

Download hier de column van Jos van den Broek.

Zijn files alleen maar vervelend of kunnen we die tijd beter gaan leren gebruiken? De A4 bij Leiderdorp is al een paar jaar het grootste fileknooppunt van Nederland, maar zijn files nou echt onoplosbaar? En zo ja, kunnen we die ‘verloren’ tijd dan beter gaan benutten?

lees meer …

sprekers:

 • Melle Smeets, kunstenaar
 • Victor Knoops, promovendus Transport & Planning, TU Delft
 • Willem de Jager, adjunct directeur Mobiel & Business Development, Rabobank Nederland
 • Jos van den Broek, docent wetenschapscommunicatie (univ. Leiden), hoogleraar biomedische wetenschapscommunicatie Leids Universitair Medisch Centrum (columnist, discussieleider)

27 mei 2008: Voetbal is oorlog: de relatie tussen sport en geweld

Download hier de column van Jos van den Broek.

Sport wordt op verschillende manieren gekenmerkt door geweld. Zowel in de beoefening als de beleving van sport in het algemeen en voetbal, als meest populaire sport, in het bijzonder speelt geweld een rol. Hoe verhoudt geweld in de sport zich tot normen en waarden in de maatschappij? Wat drijft (voetbal)supporters tot hun geweldadige gedrag? Roept sport geweld op of is het een gecontroleerde manier om agressie af te reageren?

lees meer …

sprekers:

 • Tom de Leeuw, onderzoekt geweld bij supportersgroepen (Erasmus Universiteit Rotterdam)
 • Ivo van Hilvoorde, faculteit bewegingswetenschappen (VU Amsterdam), onderzoeker WJU Mulier instituut (sociaal-wetenschappelijk onderzoeksbureau naar sport)
 • Jos van den Broek, docent wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden, hoogleraar biomedische wetenschapscommunicatie Leids Universitair Medisch Centrum, (discussieleider, columnist)

24 juni 2008: Buitenaards leven

Een paar honderd jaar geleden ontdekte de mens dat de aarde niet het middelpunt van het heelal is. Sindsdien worstelt hij met de vraag of op andere planeten leven is én of dat op het aardse leven lijkt. Ook zijn er in kometen organische moleculen ontdekt, de bouwstenen van het aardse leven. Onderzoek wijst er op dat op Mars stromend water geweest is; wellicht onder het oppervlak nog steeds. Maar ook diep in onze eigen oceanen, bij de zogenaamde zwarte rokers, leven dieren en bacteriën onder zeer extreme omstandigheden: geen zuurstof, een temperatuur van 500 graden, aardedonker en een immense druk … eigenlijk onaardse omstandigheden. Het leven is kennelijk hardnekkiger dan we vroeger wel dachten. Vergroot dat de kansen op buitenaards leven? De laatste jaren worden in andere zonnestelsels steeds meer exoplaneten gevonden die op een levensvatbare afstand van hun zon staan; de vraag “zijn wij alleen?” is dus weer helemaal actueel!

sprekers:

 • Ignas Snellen, Sterrewacht Leiden
 • Daphne Stam, Stichting Ruimteonderzoek Nederland, TU Delft
 • Crit Cremers, Letterenfaculteit Univ. Leiden (discussieleider)

7 september 2008: Partnerkeuze

Het eerste Naturalis Science Café Leiden had als thema Partnerkeuze. Op grond waarvan kiezen mensen hun partner? Een leuk gesprek? Dezelfde achtergrond? Mooie ogen? Spierballen? Of is het toch minder ‘vrij’ dan we misschien denken en wordt de keuze evolutionair bepaald? Geven geur of lichaamsbouw de doorslag zonder dat we dat zelf weten?.

Meer informatie / interessante links:

sprekers:

 • Geertjan Overbeek, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Jos van den Broek, Universiteit Leiden / LUMC (columnist)

30 september 2008: Bestaat de echte Leijenaar nog wel?

Over de identiteit van de Nederlander

Sterft de echte Leidenaar uit? Dit onderwerp werd vanuit twee perspectieven behandeld:

 • Sociaal/cultureel/antropologisch: wat maakt iemand tot echte Leijenaar, echte Nederlander? Er geboren zijn? De taal / het dialect spreken? Het volkslied kennen? Het 3-oktoberfeest uitgebreid vieren?
 • Biologisch/genetisch: In hoeverre is het DNA van Leijenaren anders dan dat van b.v. Limburgers, Italianen of Afrikanen? En gaat het DNA van alle wereldburgers steeds meer op elkaar lijken door kruisbestuivingen?

lees meer…

sprekers:

 • Rivke Jaffe, universitair docente stedelijke antropologie (culturele antropologie, Univ. Leiden)
 • Bert Bakker, hoogleraar DNA-diagnostiek (LUMC)
 • Jos van den Broek, hoogleraar wetenschapscommunicatie

19 oktober 2008: Terrorisme: privacy opgeven voor veiligheid?

Tasten in het duister!

Nederland het meest afgetapte land ter wereld.

In het kader van de nationale wetenschapsweek organiseerde Science Café Leiden, samen met Scheltema, festifal Key of Life, en de faculteit Sociale Wetenschappen (UL) een middag vol informatie, workshops, installaties, fotografie en discussie over terrorisme, beveiliging en privacy.

Lees hier het verslag.

sprekers:

 • Bob de Graaff, hoogleraar (contra)terrorisme
 • Chris van ’t Hof, RFID specialist Rathenau instituut
 • Jeanette Groenendaal, regisseur Cocaïne Fabriek
 • Mieke Spaans (ikon radio), debatleider

24 november 2008: Sinterklaas, wie kent hem niet?

Het onderwerp werd behandeld vanuit de volgende perspectieven:

 • historisch: een overzicht van de geschiedenis van Sinterklaas in de 19e en 20e eeuw
 • opvoedkundig: bestaat er kans op trauma’s bij kinderen? “De Sinterklaasmythe is natuurlijk een leugen, maar wel een waardevolle leugen, die ouders kan helpen bij hun opvoedtaak.?
 • economisch: is Sinterklaas niet gewoon een commercieel feest geworden, net als Kerstmis, Valentijnsdag en Halloween? Hoe afhankelijk zijn de warenhuizen van dit soort feesten?

Er was muziek van: de Leidse Klezmerband “Di Krenitse” en de Spaanse groep “Tuna Feminina” .

Lees hier binnenkort het verslag…

sprekers:

 • Dr. Bas Levering, Faculteit Sociale Wetenschappen, Univ. Utrecht
 • John Helsloot, onderzoeker “Feest en ritueel”, afdeling Etnologie van het Meertensinstituut.
 • Jan van der Linden, directeur van de V&D te Leiden

Lees het artikel op kennislink.nl “Sinterklaas bewaakt de grens”, met o.a. John Helsloot.

Comments are closed.