Logo Science Café Leiden

24 mei 2011: Psychologische oorlogsvoering in verkiezingen

Verslag

Duur                              : 20:00 – 22:00 uur
Deelname                    : 84 personen, w.o. 8 studenten
Inleiding                        : Prof. Willem van der Does, hoogleraar Experimentele Klinische Psychologie, Universiteit Leiden en LUMC
Moderator                      : Prof. Jos van den Broek, wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
Divertissement             : Calamity Jazz

Zonder enige verdere bijbedoeling, alleen maar om in de stemming te komen toont Willem van der Does de aanwezigen een afbeelding van Cassius Catastrofus, de intrigant uit Asterix & Obelix. Zijn voordracht gaat over de toepassing van psychologische oorlogvoering in verkiezingen en i.h.b. de Tweede Kamer verkiezingen van 2010. Het uitgangspunt wordt daarbij gevormd door de vraagstelling: "Wat gebeurt er in de politieke debatten in Nederland, m.n. rond de PVV?". Vervolgens poneert hij zijn stellingen.

Van der Does lardeert zijn betoog met videofragmenten, waarbij het lijsttrekkersdebat o.l.v. een volledig disfunctionerende Frits Wester veel indruk maakt. Dit soort debatten wordt in Nederland gevoerd in een soort zwembadsfeer, waarbij onze media slecht presteren, vergeleken met wat hun collega's in bijvoorbeeld de V.S.

Voorts somt hij de volgende feiten op.

De doelen van de campagne van de PVV waren, in volgorde van prioriteit:

De PVV-strategie was voorkomen dat de PvdA de grootste partij wordt.

De daarbij gebruikte technieken waren de volgende.

Vervolgens geeft Van der Does een review van de PVV-campagne in eennotedop. Daarbij komen aan de orde:

Volgens WvdD heeft Wilders al zijn campagnewijsheid geleerd van de VS-Republiekijnen.

Na de pauze komen diverse aspecten aan de orde.

Calamity Jazz, de informele huisband van SCL, benut elke stilte langer dan 3 seconden om hun interpretatie van Jazzklassiekers te geven. Hoewel het wat vroeg in het jaar is voor Autumn Leaves kunnen de deelnemers het snel eens worden dat de band Ain't Misbehavin. Wederom hulde voor inzet en performance!

Email ons | ©2010 Science Café Leiden | Disclaimer & Colofon