Logo Science Café Leiden

10 mei 2011: Het klimaat: Visies op de crisis.

Verslag

Duur                              : 21:00 – 23:00 uur
Deelname                    : 66 personen, w.o. 18 studenten
Inleiding                        : Drs Marcel Crok, freelance journalist, auteur van het boek De staat van het klimaat
                                          Prof. dr Salomon Kroonenberg, emeritus hoogleraar, TU Delft
                                          Dr ir Peter Siegmund, onderzoeker op het gebied van klimaat, klimaatverandering en luchtkwaliteit
                                          Prof. dr ir Pier Vellinga, hoogleraar klimaatverandering en maatschappelijke implicaties (VU) en hoogleraar klimaatverandering, water en veiligheid (WU)
Discussieleider           : Drs Baud Schoenmaeckers, hoofdredacteur Change Magazine, directeur Synergos Communicatie

Baud Schoenmaeckers stelt de sprekers voor en vraagt hun reactie op enkele stellingen. Ook de aanwezigen in de zaal kunnen door handopsteken hun keuze kenbaar maken. Vervolgens komen de inleiders aan het woord. Na hun voordrachten wordt gereageerd door collega-inleiders en andere aanwezigen.

Marcel Crok vraagt zich af of er een verband is tussen de toename van de broeikasgassen in de atmosfeer en de veronderstelde opwarming van de aarde. Een algemeen uitgangspunt is dat de aarde 2° tot 6° per 100 jaar warmer wordt. Crok legt uit dat we nog niet eens 2° halen. Waarschijnlijk maar 0,5 ° in 100 jaar. In de waarnemingen en de daarop volgende argumentatie worden fouten gemaakt, zoals hieronder vermeld.

Pier Vellinga reageert: de aanwezigheid van broeikasgassen heeft een correlatie met wereldwijde temperatuurstijging. Buiten boomringen zijn er ook andere indicatoren. Daardoor is de 'hockeystick' niet zonder meer onbruikbaar.
Salomon Kroonenberg merkt op dat sommige onderzoeksresultaten niet zijn gepubliceerd.
Marcel Crok vraagt zich af hoe integer wetenschappers zijn.

Salomon Kroonenberg poneert de volgende stellingen.

Peter Siegmund poneert en verdedigt het volgende.

Zaalvraag: wanneer stellen we vast dat de modellen niet meer bruikbaar zijn?

Pier Vellinga maakt kritische kanttekeningen bij de volgende stellingen.

Er zijn metingen die de broeikaswerking bevestigen, zoals

Een nog onbeantwoorde vraag is: waar blijft de warmte van de oceanen?

Baud Schoenmaeckers laat de aanwezigen nogmaals de hand opsteken over hun gedachten over het klimaat en het aantal 'klimaatsceptici' blijkt tijdens de lezingen enigszins te zijn toegenomen.

Zie ook: Climategate.nl: Uitstekend debat over klimaat blijkt gewoon mogelijk
Zie ook: De staat van het klimaat; Veilinga verrassend positief over de staat van het klimaat
Zie ook: De staat van het klimaat; Veilinga hide the decline had niet gemogen

Email ons | ©2010 Science Café Leiden | Disclaimer & Colofon