Logo Science Café Leiden

4 april 2011: Einde van de euro?

Verslag maandag 4 april; Studium Generale / Science Café over het "Einde van de euro?" op studentenvereniging SSR-Leiden

De euro als Baron van Munchhausen.
` Dr. Joop de Kort, docent economie verbonden aan de rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden, bijt het spits af en verteld over een model met toenemende integratie van economieën; dit gaat van vrijhandel tot een monetaire unie. Wanneer we dit model toepassen op Europa, zien we dat er een stap overgeslagen is (en wel die van een economische unie). Hoopt men vía een monetaire unie alsnog een economische unie te realiseren? De Kort stelt voor dat de euro zich als een baron van Munchhausen uit het moeras moet trekken.

De tweede spreker, Martien van Winden MBA, beschrijft vijf cruciale succesfactoren voor betrouwbaarheid, een stabiele economie en de ontwikkeling van een kenniseconomie. Alle vijf factoren waar Nederland aan voldeed tot de invoering van de euro. Volgens Van Winden is de invoering van de Euro de zoveelste poging om van Europa één te maken. Gedurende de eerste poging, ten tijde van de Romeinen, was sprake van de verst gevorderde integratie. En ook deze heeft geen stand gehouden. Van Winden sluit af door te stellen dat wij ons zonder de invoering van de euro niet in de huidige crisissituatie zouden bevinden.

Dit blijkt de opening van de discussie. Uit het publiek komt de vraag wat de rol van de Verenigde Staten is in de huidige crisis. En wat is volgens de eurosceptische sprekers de oplossing van het probleem? Is het economisch model überhaupt wel houdbaar? Als oplossing wordt er voorgesteld de Nederlandse Euro's en Eurobiljetten weer uit te geven als gulden florijn en hiermee de euro te ontvluchten. Het publiek is echter wat kritisch of dit wel haarbaar is.

Hierdoor lijkt de conclusie van de avond, dat we toch wel vast zitten aan de euro en de munt een complex probleem vertegenwoordigd. Het systeem rondom de euro was niet perfect, en de grotere euro-landen hebben zich als eerste niet aan de regels gehouden. Waardoor ook andere landen deze regels aan hun laars lapten, leidende tot de crisis. Maar alhoewel onderweg de spelregels wat veranderd zijn, lijkt dit probleem ondervangen: met hogere rente op leningen aan zuiderlijk Europa. Immers, als je een onzekere zakenpartner bent, zal je altijd een hogere rente betalen voor je leningen. Of het de oplossing is voor de euro? De toekomst zal het leren.

Email ons | ©2010 Science Café Leiden | Disclaimer & Colofon