Logo Science Café Leiden

30 november 2010: ADHD

Verslag

Spreker: Cathelijne Wildervanck
Vanaf kwart voor acht zorgde TheKoloni (staande bas, gitaar en zang) voor een warm muzikaal welkom voor de bezoekers van deze avond. Al snel werd het duidelijk dat het een drukke avond zou worden. Overal werden stoelen vandaan gehaald en een flink aantal mensen moesten zelfs blijven staan.

Enigszins vertraagd door het falen van de techniek, hield Cathelijne Wildervanck (directeur ADHD centrum) een presentatie waarbij ingegaan werd op verschillende aspecten van ADHD. Personen met ADHD hebben vaak problemen met hun omgeving omdat ze anders zijn. Maar ze zijn anders dan wie? Wat is de standaard? Als je vanaf je kinderleeftijd te horen krijgt dat je anders bent, neem je dit mee in je verdere leven. Personen met ADHD kunnen doorslaan in de gevoelige kant of juist in de praktische/dwangmatige regelkant. Het is de kunst deze 2 bij elkaar te krijgen en in balans te houden. Coaching kan hier belangrijk bij zijn.

Ook werd duidelijk dat het ADHD-persoon-zijn vaak maar een deel van het gehele probleem is. De gevolgschade (bijvoorbeeld een verstoorde relatie met omgeving ) die ontstaat door het hebben van ADHD is vaak net zo lastig als het hebben van ADHD zelf. Omdat het hebben van ADHD een gegeven is, en hoogstens door medicijnen in betere banen geleid kan worden, is het belangrijk aan de gevolgschade te werken en om deze proberen te beïnvloeden.

In de pauze bracht TheKoloni  nogmaals hun muziek ten gehore, waarbij aan het eind van de pauze de toeschouwers zelfs vinger-knippend een nummer ondersteunden.

Na de pauze volgde nog een discussie met het publiek. Uiteindelijk werd de avond afgesloten door tot de conclusie te komen dat ieder persoon uniek is, en ook per ADHD-er een unieke aanpak nodig is. Dit kan zijn door medicatie, coaching of door een combinatie van de twee.

Email ons | ©2010 Science Café Leiden | Disclaimer & Colofon