Logo Science Café Leiden

7 april 2009: Slapen: Op eigen kracht of pillen aan de macht?

bezoekers

Verslag

Na een muzikaal optreden van singer/songwriters Margo Klerx en Menno Timmermans, begon discussieleider Jos van den Broek met het voorstellen van de 2 sprekers, inclusief hun lengte, gewicht en zogenaamde BMI-index. Deze laatste leek redelijk in orde, er was geen sprake van over- of ondergewicht bij beide heren.

 

Jaap Seidell beet daarna het spits af en liet o.a. zien dat het aantal mensen met overgewicht, d.w.z. een BMI-index van minimaal 30, de afgelopen 25 jaar is gesteen van 5% tot 11% van de bevolking. Een illustratief plaatje liet zien dat de mens nog steeds zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen (schadelijke) gedrag ("je kan niet voor iemand anders sporten"), maar dat de omgeving en de maatschappij het je wel makkelijker of moeilijker kunnen maken om goed gedrag te vertonen. Het plaatsen van een patatkraam vlakbij een schoolplein nodigt b.v. wel heel erg uit tot het eten van ongezond voedsel, maar zou dit ook verboden moeten kunnen worden? Daar was Seidell nog niet van overtuigd.

sprekers

Herman Lelieveldt benaderde de problematiek veel meer vanuit een politiek en maatschappelijke invalshoek. Volgens hem nam het aantal mensen met een (te) hoge BMI helemaal niet zo drastisch toe, maar was het alleen de aandacht in de media die sinds ca. 2002 explosief toenam. Hierdoor denken we dat het probleem steeds groter wordt, terwijl dat in de praktijk helemaal niet zo hoeft te zijn.

 

bezoekers

Na beide betogen mengde het publiek zich vol enthousiasme in de discussie. De vraag bij wie de verantwoordelijkheid ligt voor goede eetgewoontes bij kinderen b.v. was een belangrijk punt: is dit het kind zelf, de ouders, de school, of de hele maatschappij? "Waarom is er op sommige scholen nergens meer een waterkraan te vinden, maar kun je alleen frisdrank kopen?"

Het bleek maar weer dat 'overgewicht' een onderwerp is dat velen aanspreekt, maar waarover de meningen sterk uiteenlopen voor wat betreft de ernst van het probleem en de mogelijke oplossingen.

Email ons | ©2010 Science Café Leiden | Disclaimer & Colofon