Logo Science Café Leiden

27 mei 2008: Voetbal is oorlog: de relatie tussen sport en geweld.

Verslag

Download hier de column van Jos van den Broek.

In zijn column gaf Jos van den Broek zijn persoonlijke visie op de relatie tussen sport en geweld. Zo stond hij stil bij de oorlog tussen Honduras en El Salvador in de jaren zestig naar aanleiding van een voetbalwedstrijd. Deze oorlog staat bekend als de Voetbaloorlog.

Ivo van Hilvoorden, sportfilosoof van de Vrije Universiteit, ging in op de maatschappelijke rol van sport. Hij concentreerde zich voornamelijk op de moraal in het beoefenen van sport. Als introductie gaf Van Hilvoorden een mooie omschrijving van sport: “het vrijwillig overwinnen van zelf opgeworpen obstakels”. N.a.v. de titel van de avond, Voetbal is oorlog, ging hij in op de vraag in hoeverre sport en oorlog nu overeenkomen, en waarin ze verschillen.Vervolgens werd de rol van geweld in sport besproken aan de hand van Norbert Elias. Hij ging hierbij in op een aantal populaire vooronderstellingen zoals de gedachte dat agressie en geweld in de sport toenemen.

Tom de Leeuw, verbonden aan de Erasmus Universiteit, vertelde over zijn onderzoek naar geweld bij voetbalsupporters. Hij legde de nadruk op geweld bij de beleving en niet de uitoefening van sport. Hij stond als introductie stil bij enkele sleutelmomenten in de Nederlandse hooligan historie. Hij besprak onder andere de fysieke betekenis van geweld voor de supporters, zoals de betekenis van tatoeages en het samen één linie vormen tegen de vijand. Hij pleite tevens voor een onderzoeksmethodiek waarbij er ruimte geboden wordt aan deze emotionele en fysieke betekenis van geweld.

Lees het artikel van 29 mei 2008 uit Univ. weekblad Mare n.a.v. "Voetbal is oorlog".

Email ons | ©2010 Science Café Leiden | Disclaimer & Colofon