Logo Science Café Leiden

16 maart 2008: Het maakbare brein.

Verslag

In het kader van de nationale "brain awareness week" stond het Science cafe Leiden op 16 maart geheel in het teken van de hersenen. Ditmaal was er een extra uitgebreide programma georganiseerd door het science cafe. In het Kamerlingh Onnes gebouw waren vijf sprekers die op heel uiteenlopende manieren in hun onderzoek bezig waren met het menselijk brein. Centraal thema was het maakbare brein: Hoe bednvloedbaar zijn onze hersenen en in hoeverre kunnen wij hier zelf in vormen?
Wery van den Wildenburg, van de Universiteit van Amsterdam sprak onder andere over deep brain stimulation; een nieuwe techniek toegepast bij Parkinson patiënten waarbij medicatie niet meer helpt. Zij krijgen in de hersenen een pacemaker gedmplanteerd, die op een bepaalde frequentie electrische pulsjes afgeeft. Hoe het mechanisme precies werkt is nog grotendeels onbekend, maar het heeft een opvallend effect op de motorische klachten die het leven van Parkinson's patiënten zo kunnen bednvloeden. Interessante bijwerking was dat sommige patiënten impulsiviteitproblemen ontwikkelden, zoals gokverslaving. Er werden filmfragmenten getoond van 'One flew over the cookoo's nest', de bekende film over de effecten van medicatie bij zogenaamd catatonische patiënten, die door nieuwe medicatie als het ware 'ontwaakten' uit hun toestand.
Ook aan het woord was Marieke Tollenaar. Aan de hand van filmfragmenten uit 'Eternal sunshine of the Spotless mind' vertelde zij over het geheugen, bijvoorbeeld bij mensen met post-traumatische stress stoornissen. Er werd gesproken over oproepen en onderdrukken, en de mogelijkheden tot wissen en zelfs creëren van herinneringen. Uit een vragenlijst die eerder door de zaal was gegaan bleek dat toch maar weinig mensen onaangename of saaie herinneringen uit hun geheugen zouden willen wissen, laat staan aangename.
Lorenza Colzato vertelde over de effecten van cocadne in het menselijk brein, wat dat nou eigenlijk met je doet. Zij was eerder ook te zien in het BNN programma "spuiten en slikken". Zij toonde aan dat het een duidelijk effect heeft op je reactievermogen. Je kunt je hierbij afvragen in hoeverre de 'recreative cocadne roker' verantwoord in bijvoorbeeld het verkeer deelneemt. Net zoals de alcohol promillages zouden we drug tests moeten invoeren.
Pascal Haazebroek gaf een kijkje in de wereld van de robots. Kun je een robot echt later denken en leren? Zullen robots ooit zulke complexe denkprocessen aankunnen op menselijk niveau? Hoe leer je een robot aan dat deze bij een ontmoeting van een tijger beter het vluchtpad kan nemen dan een wandelgangen gesprek aangaan? In het Leids Dagblad was een stukje te lezen over deze lezing.
Professor Rob Zwijnenberg sloot de dag af met de rol van het brein en het menselijk bewustzijn in de kunst, en de wisselwerking hiertussen, de invloed van kunst op het menselijk bewustzijn. Hiermee plaatsen ze het hersenonderzoek niet alleen in het perspectief van wat hersenen met ons lichaam doen maar ook wat het lichaam met de hersenen doet.
Er ontstond een levendige discussie, vooral onderwerpen "bewustzijn" en "vrije wil" bleken erg te leven onder de toeschouwers.
Discussieleider Gezinus Wolters leidt de discussie in goede banen. Het publiek, die van te voren een vragenlijst had ingevuld kon in de discussie het een en ander toelichten.
Op computers opgesteld in de zaal kon men zelf proefjes doen en experimenteren met optische illusies. Deze proefjes kun je zelf naspelen via onderstaande leuke en interessante links:

Lees het artikel van 18 maart 2008 uit Leidsch Dagblad n.a.v. "Het maakbare brein".

Lees het artikel van 20 maart 2008 uit Univ. weekblad Mare n.a.v. "Het maakbare brein".

Email ons | ©2010 Science Café Leiden | Disclaimer & Colofon