Logo Science Café Leiden

21 oktober 2007: Het klimaat, een discussie waard.

Verslag

In samenwerking met het Scheltema-complex en de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden is een thema-middag georganiseerd over het klimaat en de klimaatverandering. Als inleiding gaf dr. Marius de Geus, politicoloog te Leiden, een kort historisch overzicht van de klimaatdiscussie.
Na de lezing moesten stoelen bij worden geschoven voor het publiek dat nog binnendruppelde. De zaal van het Scheltemacomplex was goed gevuld en na een korte inleiding van gastvrouw Zoë Kerkhof zat iedereen aandachtig klaar voor de film An Inconvenient Truth, van voormalig vice-president en Nobelprijswinnaar Al Gore. Hoewel deze film een tijdje geleden gratis te zien was in één van de Leidse bioscopen, was er nog veel belangstelling deze middag.
Om de geest even te ontspannen werd na afloop van de film een muzikaal intermezzo gebracht door ensemble Sing Song van de Veenfabriek. Zij speelden 'alledaagse muziek' op 'alledaagse instrumenten', zoals een oude schaats, een bromtol, en een teiltje water.
Onder leiding van Koen Haegens (Groene Amsterdammer) werd tenslotte een discussie gevoerd door voor- en tegenstanders van de klimaatdiscussie. Hierin werd het publiek uitdrukkelijk verzocht mee te doen en de deskundigen aan de tand te voelen. Prof. dr. Salomon Kroonenberg (TU Delft) is van mening dat de opwarming niks voorstelt en makkelijk uit natuurlijke variaties verklaard kan worden. Kroonenberg: 'Als je kijkt naar de afgelopen 150.000 jaar is de temperatuurstijging van het laatste decennium echt niet zo extreem. En sinds de laatste ijstijd is het zeewater al met 120 meter gestegen. Wat is die zes meter van de komende jaren dan? We hebben het ergste al gehad.'
Drs. Eric Schellekens van ingenieursbedrijf Arcadis (o.a. betrokken bij de wederopbouw van New Orleans) was het daar niet mee eens. Hij stelt dat er wel degelijk een probleem is en dat we daar zo goed mogelijk op in moeten springen. "Nu ingrijpen is beter en ook nog eens veel goedkoper dan afwachten. Als je nog lang wacht, dan moet je veel drastischer ingrijpen." Volgens Schellekens moet Nederland slim zijn en het klimaatprobleem zoveel mogelijk 'uitbuiten'. Het biedt immers nieuwe kansen voor een heleboel verschillende sectoren.Snel ingrijpen is echter niet zo makkelijk, denkt dr. Marius de Geus. "De vraag is natuurlijk of onze instituties daarop berekend zijn. De politiek is met de korte termijn bezig en we hebben een systeem van compromissen, dus je kan steeds maar kleine stapjes zetten. Voor het aanpakken van dit probleem zijn grote stappen nodig." De Geus vindt het ook onbegrijpelijk dat mensen zoveel energie verspillen. "Als je het niet voor het milieu doet, doe het dan voor je eigen portemonnee. Energie is gewoon duur, en je huis isoleren levert je op den duur veel geld op."
Email ons | ©2010 Science Café Leiden | Disclaimer & Colofon