Logo Science Café Leiden

25 september 2007: Kinderen als proefkonijn voor medisch onderzoek.

Verslag

Het debat werd gevoerd door Adilia Warris, kinderarts-infectioloog uit Nijmegen en Ghislaine van Thiel, onderzoekster medische ethiek uit Utrecht. Het debat werd geleid door Koos Burggraaf, klinisch farmacoloog in Leiden. Het publiek leverde een actieve bijdrage aan suggesties voor verbeteringen.

De discussie over onderzoek met medicijnen bij kinderen heeft de deelnemers in korte tijd laten inzien waar de schoen wringt. Over de wenselijkheid van gedegen onderzoek was iedereen het eens, maar om de nodige voorzichtigheid in acht te nemen voor kinderen zijn er leemtes in de kennis, en welk onderzoek nu echt nodig is, moet nader worden gedefinieerd. Belangrijk was dat er suggesties waren om nader tot elkaar te komen om in het belang van uiteindelijk goed gebruik van medicijnen bij kinderen meer onderzoek te gaan doen.

De belangrijkste suggesties waren:
a) Ontwerp kind-vriendelijke onderzoeksprocedures die medisch-ethisch geaccepteerd kunnen gaan worden. Zo kan de "minimale belasting" die als belangrijk criterium geldt voor acceptatie van onderzoek concreet worden besproken en ontwikkeld.
b) Laat artsen (en niet de medicijnproducenten) bepalen waar onderzoek echt nodig is. Het belang van het onderzoek wordt dan gedefinieerd vanuit de praktijk en noodzaak.
c) In het geval de artsen een prioriteit vaststellen die commercieel niet interessant is, geef de gelegenheid (die er nu niet is) aan de beroepsgroep om een behandeling te registreren
d) Maak gebruik van de gegevens van off-label gebruik van medicamenten bij kinderen voor de opbouw van gegevens van effectiviteit en registreer niet alleen de bijwerking.
e) Werk het zogenaamde "informed consent" verder uit voor de combinatie kind en ouder en vooral, bedenk manieren om de belasting inzichtelijk te maken voor kind en ouder.

De hoop werd uitgesproken dat de nieuwe commissie ingesteld door de staatssecretaris met concrete plannen komt om de leemtes in te vullen.
Email ons | ©2010 Science Café Leiden | Disclaimer & Colofon