10 maart 2020: Moderne Monetaire Theorie

Wim Boonstra, bijzonder hoogleraar Economische en Monetaire Politiek aan de VUA en speciaal adviseur en econoom bij RaboResearch Global Economics & Markets zal een aantal aspecten van de Modern Monetary Theory toelichten.

Nader informatie volgt nog

Locatie : Scheltema, Marktsteeg 1 te Leiden. Toegang is Gratis.

Aanvang : Muziek: 19.40 uur; Lezing: 20.00 – 20:45 uur; Discussie ca. 21.05; Einde ca. 22.00 uur.

Muziek: Pieter Pierrot.

This entry was posted in Science Café's. Bookmark the permalink.

Comments are closed.