8 oktober 2019: Water op Mars

Tjalling de Haas van de faculteit aardwetenschappen van de Universiteit van Utrecht zal het een en ander vertellen over de recente inzichten in de aanwezigheid van water op Mars.
Nadere informatie volgt nog.

Tjalling de Haas doet als aardwetenschapper bij de Universiteit Utrecht onderzoek naar sedimentstromen en rivieren, zowel op de aarde als op Mars. Hij probeert inzicht te krijgen in het ontstaan en de structuur van de geulen op Mars.

Locatie : Scheltema, Marktsteeg 1 te Leiden. Toegang is Gratis.

Aanvang : Muziek: 19.40 uur; Lezing: 20.00 – 20:45 uur; Discussie ca. 21.05; Einde ca. 22.00 uur.

Muziek: wordt nog nader bekend gemaakt.

This entry was posted in Science Café's. Bookmark the permalink.

Comments are closed.