14 nov 2017: Zwaartekracht in een nieuw licht


Foto: Paul Levitton

Ontmoet Marcel Vonk, onderzoeker aan de UvA.

In de afgelopen jaren is er veel veranderd aan de manier waarop natuurkundigen tegen de zwaartekracht aankijken. In de zeventiende eeuw beschreef Isaac Newton de zwaartekracht als een “action at a distance”; een eeuw geleden scherpte Albert Einstein die formulering aan en formuleerde hij de zwaartekracht als een kromming van de ruimte en de tijd. Veel hedendaagse natuurkundigen, waaronder bijvoorbeeld de Nederlander Erik Verlinde, gaan nu nog een stapje verder: ze zien die kromming van ruimte en tijd weer als een gevolg van het onderliggende begrip “informatie” en van de verdeling daarvan. Theoretisch geneuzel? Niet alleen: deze ideeën beginnen ook tot nieuwe voorspellingen te leiden, bijvoorbeeld over de mysterieuze donkere materie die astronomen al bijna een eeuw lang in het heelal waarnemen. In deze lezing beschrijf ik de ontwikkelingen in de natuurkunde uit de laatste jaren, beginnend bij de snaartheorie, die geleid hebben tot deze radicale nieuwe kijk op de zwaartekracht. Ik noem de argumenten voor en tegen deze ideeën, en wat er moet gebeuren om ze te testen.

Marcel Vonk doet onderzoek naar snaartheorie en de daaruit voortvloeiende nieuwe zwaartekrachttheorie. Daarnaast is hij ook een bekend wedstrijdpokeraar.

Locatie : Scheltema, Marktsteeg 1 te Leiden. Toegang is Gratis.

Aanvang : Muziek: 19.40 uur; Lezing: 20.00 – 20:45 uur; Discussie ca. 21.05; Einde ca. 22.00 uur.

Muziek : Annette Vogel, singer-songwriter en gitarist

This entry was posted in Science Café's. Bookmark the permalink.

Comments are closed.