14 mei 2019: Hoe herken ik een drogreden?

Ontmoet Dr Hendrik Kaptein, verbonden aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de UL.

Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk.

Hendrik Kaptein doet onderzoek naar juridische argumentatie. Hij schreef o.a. het boek “Logisch? Leren van drogredeneringen”. Als gastmedewerker is hij verbonden aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de UL.

Locatie : Scheltema, Marktsteeg 1 te Leiden. Toegang is Gratis.

Aanvang : Muziek: 19.40 uur; Lezing: 20.00 – 20:45 uur; Discussie ca. 21.05; Einde ca. 22.00 uur.

Muziek: Aisling, een Ierse folk band

This entry was posted in Science Café's. Bookmark the permalink.

Comments are closed.