14 mei 2019: Hoe herken ik een drogreden?

Ontmoet Dr Hendrik Kaptein, verbonden aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de UL.

Gelijk hebben is nog geen gelijk krijgen, net zo goed als het grootste ongelijk ten onrechte kan overtuigen. Er is iets aan te doen. Logica kan verwisselingen van noodzakelijke en voldoende voorwaarden ontmaskeren. Beredeneerde waarheid kan een eind maken aan ”Dat vind jij” en ander postmodern relativisme. Statistische samenhangen blijken causale verbanden niet te kunnen bewijzen. Waarschijnlijkheidsrekening loopt verkeerd af als met voorgegeven kansen geen rekening wordt gehouden. Aanvallen op sprekers en schrijvers zeggen niets over hun standpunten en argumenten. Zelfs misverstanden over leven en (zelfgekozen) dood kunnen verdwijnen in argumentatieve analyse.
Hendrik Kaptein zal dit illustreren aan de hand van voorbeelden uit het dagelijks leven en de politieke / bestuurlijke praktijk.

Hendrik Kaptein doet onderzoek naar juridische argumentatie. Hij schreef o.a. het boek “Logisch? Leren van drogredeneringen”. Als gastmedewerker is hij verbonden aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de UL.

Locatie : Scheltema, Marktsteeg 1 te Leiden. Toegang is Gratis.

Aanvang : Muziek: 19.40 uur; Lezing: 20.00 – 20:45 uur; Discussie ca. 21.05; Einde ca. 22.00 uur.

Muziek: Aisling, een Ierse folk band

This entry was posted in Science Café's. Bookmark the permalink.

Comments are closed.