10 april 2018: Cognitieve Robotica

Ontmoet Dr. Roy de Kleijn is universitair docent aan de Leiden Universiteit. Zijn onderzoek richt zich o.a. op het onderzoeken van intelligent gedrag met behulp van computer- en robotmodellen.

Ruim 60 jaar geleden werd de eerste industriële robot aan het werk gezet. In die tijd kenden we robots als zware, langzame machines die in fabriekshallen zwaar, repetitief werk voor mensen opknapten. Toen al was er in science-fiction het idee dat robots ooit slim en bijna menselijk zouden worden. Hoe ver zijn we sindsdien gekomen? Zijn moderne robots inderdaad zo slim als men toen had verwacht? En zo niet, wat verhindert ons om zulke slimme robots te maken?

 

In deze lezing zal ik vertellen over de geschiedenis van de robotica, en hoe we proberen robots steeds slimmer te maken. Specifiek de cognitieve robotica, het vakgebied dat robots probeert uit te rusten met de capaciteit tot intelligent gedrag, en de evolutionaire robotica, een techniek die het ontwikkelen van zulk gedrag mogelijk maakt, zal ik uitgebreid onder de loep nemen en met duidelijke voorbeelden uitleggen.

Locatie : Scheltema, Marktsteeg 1 te Leiden. Toegang is Gratis.

Aanvang : Muziek: 19.40 uur; Lezing: 20.00 – 20:45 uur; Discussie ca. 21.05; Einde ca. 22.00 uur.

Muziek:

This entry was posted in Science Café's. Bookmark the permalink.

Comments are closed.