11 februari 2020: Hoop en Hype in de Psychiatrie: Extreme therapieën, toen en nu

Ontmoet de klinisch psycholoog en schrijver Willem van der Does.

Over lange termijn bekeken is er in de psychiatrie, net als in de rest van de geneeskunde, onmiskenbaar sprake van vooruitgang. Maar op wat kortere termijn kan het behoorlijk mis gaan. Soms neemt het veld collectief een verkeerde afslag en omarmen we een diagnostisch instrument of een behandeling die later nutteloos of schadelijk blijkt te zijn. Het kan jaren, soms tientallen jaren duren voordat we in de gaten krijgen dat we op de verkeerde weg zitten, zelfs bij schadelijke behandelingen. Hoe is dat mogelijk? Een terugblik in de geschiedenis kan hierbij helpen, omdat dan uitgekristalliseerd is wat er wel en niet van waarde is aan een bepaalde behandeling. Vaak kan ook beter geanalyseerd worden welke factoren in de hand werkten dat iets een hype werd. In deze lezing zal een aantal historische hypes in de psychiatrie onder de loep worden genomen en zullen lessen die daaruit geleerd kunnen worden toegepast op recente modieuze behandelingen.

Spreker: Willem van der Does is Hoogleraar Klinische Psychologie aan de Universiteit Leiden. Hij heeft ook diverse populaire boeken over uiteenlopende psychologische thema’s geschreven, zoals “Zo ben ik nu eenmaal. Lastpakken, angsthazen en buitenbeentjes” en “Met de wetenschap van nu. Graaiers, draaiers en spijtoptanten“. Deze boeken zijn geïllustreerd door Peter van Straaten.
Hij schreef onlangs een serie in maandblad KIJK over markante figuren in de psychiatrie en psychotherapie.

Locatie : Scheltema, Marktsteeg 1 te Leiden. Toegang is Gratis.

Aanvang : Muziek: 19.40 uur; Lezing: 20.00 – 20:45 uur; Discussie ca. 21.05; Einde ca. 22.00 uur.

Muziek: Maartje Teussink, componist, muzikant en podiumkunstenaar.

This entry was posted in Science Café's. Bookmark the permalink.

Comments are closed.